Публічна оферта. Курси та Професіуми

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА PROJECTOR ЩОДО ПРИДБАННЯ КУРСІВ & ПРОФЕСІУМІВ

Остання редакція: 01.01.2023

Привіт!

Ви читаєте це, бо ми, Інститут Projector, маємо переконатись що наша співпраця буде чесною. Уявіть, що ми з Вами зустрілись особисто і зараз розкажемо, які послуги ми пропонуємо, як їх оплатити, що ми очікуємо від Вас під час навчання і що робити, якщо очікування не справдились.

Будь ласка, прочитайте цю публічну оферту і якщо Ви не згодні з умовами надання послуг Projector, то не завершуйте реєстрацію і тоді Ваше користуванням Сайтом обмежиться лише читанням інформації.

Projector пропонує фізичним та юридичним особам (далі – «Студент», для юридичних осіб Студентом є фізична особа, дані якої вказані при реєстрації) приєднатися до цього договору про надання послуг (далі – «Договір»).

Договір приєднання не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, оскільки Projector залишає за собою право відмовитись від укладення договору зі Студентом, якщо особа не готова для обраного нею Курсу/Модулю/Професіуму.

БУДЬ ЛАСКА, прочитайте умови цього договору дуже уважно, та врахуйте, що будь-яка з наступних дій:

 • Заповнення заявки на приєднання до Модулю/Курсу/Професіуму;
 • Проставлення галочки навпроти поля «Приймаю умови публічної оферти»;
 • Оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати,

Вчинені разом та/або кожна окремо, підтверджують однозначний, інформований та беззастережний акцепт Вами умов даного договору та прирівнюється до власноручного підпису (тут ми з Вами погодили порядок вчинення дій, що вважається прийняттям пропозиції та укладенням правочину згідно правил Закону України «Про електронну комерцію»).

1. ХТО МИ І ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ


1.1 Інститут Projector – платформа, яка допомагає професіоналам різного рівня та спеціалізації розвивати системні та точкові навики в дизайні інтерфейсів, графічному дизайні, розробці, фронт-енді, проджект-менеджменті, інтернет-маркетингу, англійській мові тощо.

Всі навчальні матеріали розміщуються та адмініструються Projector за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на сайті https://prjctr.com далі – «Сайт» або «Платформа»). Projector може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше програмне середовище, при цьому, Студент повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість навчання.

1.2 Курс/Модуль – сукупність навчальних елементів (відео та аудіо-матеріалів, завдань, тощо), які надаються протягом певного періоду часу (тривалість) та складені відповідно до певної тематики (програми) та в межах яких надаються послуги.

Послуги під час Курсу/Модулю надають особи, залучені Projector, які відповідають вимогам щодо якості послуг. До кожного Курсу/Модулю приєднано відповідних куратора/ментора/відповідального менеджера.

Тривалість кожного Курсу/Модулю вказується на Сайті та починає відраховуватись від дати першого заняття. Projector може змінювати дату старту Курсу/Модулю, про що обов'язково повідомляє Студента не пізніше, ніж за 3 дні до початку. Також, тривалість Курсу/Модулю може змінюватися в залежності від темпу роботи групи, але не більше, ніж на 3 місяці (враховуючи канікули/перерви на свята, форс-мажорні обставини тощо).

Програма кожного Курсу/Модулю розробляється на розсуд Projector, з врахуванням особливостей конкретного Курсу/Модулю, та є комплексом уніфікованих навчальних складових, дотримання яких є обов'язковим для кожного Студента. Не згода з певним елементом Програми не є підставою для відмови від послуг як неналежно наданих.

По завершенню навчання на Курсі/Модулі, Студенти мають виконати курсову роботу (курсовий проект), яка на розсуд Projector, може здійснюватися або індивідуально кожним Студентом, або у вигляді роботи в групі. Курсовий проект полягає у практичному вирішенні навчального кейсу, в тому числі від Замовника. Успішне виконання курсового проекту є умовою отримання сертифікату власного зразка Projector про завершення навчання.

1.3 ПРОФЕСІУМ – це програма, що надає Студенту можливість отримати достатній рівень знань для опанування певної професії.

Професіум складається з Модулів (Курсів), кожен з яких є окремим курсом у межах існуючих на Сайті.

Кожен Професіум є унікальним і має унікальну назву, адже різний набір Модулів (Курсів) формує унікальний набір навичок та вмінь у Студента.

1.4. Студент – фізична особа, дані якої вказані при реєстрації та яка є учасником процесу навчання. У тому випадку, якщо Студентом є неповнолітня особа (що не досягла 18 років) цей договір від її імені та в її інтересах укладають законні представники (батьки, опікуни (піклувальники)), на яких покладається обов'язок забезпечувати дотримання викладених нижче умов.

В ЧОМУ ФІШКА ПРОФЕСІУМУ:

 • Студент бачить вектор розвитку своїх скілів;
 • Комфортний темп навчання;
 • Розуміння скоупу необхідних навичок для опанування професії;
 • Економія коштів, адже кожен окремий Модуль (Курс) в межах Професіуму коштує менше, ніж при його придбанні окремо;
 • Кар'єрний сервіс (найкращі Студенти отримують можливість працевлаштування в партнерів Projector);
 • Плавний перехід з одного Модулю (Курсу) на інший без екзаменів;
 • Студент отримує доступ до Гуманітаріуму https://prjctr.com/humanitarium та Бібліотеки https://prjctr.com/library в доповнення до основного навчання.

1.5 Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

1.6 Особистий кабінет – обліковий запис Студента на Платформі, який адмініструється Projector і через який Студент отримує доступ до Курсів/Модулів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

2. ЯКІ ПОСЛУГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ


A. доступ до відеолекцій та додаткових матеріалів куратора/ментора (у вигляді презентацій, статей, аудіо та відео файлів, посилань на зовнішні ресурси для ознайомлення тощо) строком до 12 місяців;

B. доступ до онлайн зустрічей з куратором/ментором не рідше, ніж 1 раз на 2 тижні (здійснюються з допомогою сервісу Zoom або іншого подібного сервісу);

C. можливість користування знижками або іншими спеціальними пропозиціями партнерів Projector на додаткові послуги/інструменти;

D. доступ до деяких тематичних лекцій, що містяться в онлайн бібліотеці Projector на Cайті (інформацію щодо переліку таких лекцій може надати менеджер окремого Модулю (Курсу));

при навчанні на Професіумі:

E. можливість перейти* на наступний Модуль (Курс) Професіуму за умови виконання Студентом (зарахування куратором) мінімум 70% домашніх завдань та 100% курсових проектів до дати завершення Модулю (Курсу) (на розсуд куратора, Студенту може бути надано додатковий час (до 14 календарних днів) для здачі робіт, яких не вистачає);

*Що робити, якщо Студент був недопущений до наступного Модулю (Курсу) Професіуму? У нього є декілька опцій:

 • Пройти Модуль (Курс) з початку (з наступними наборами Студентів); в такому разі Студент вносить повну суму вартості навчання на Модулі (Курсі);
 • Піти на інший Модуль (Курс) в суміжному Професіумі (змінити Професіум на суміжний), за наявності такого; в такому разі Студент вносить повну суму навчання на Модулі (Курсі);
 • Припинити навчання на Професіумі.

F. можливість під час навчання брати перерви між Модулями (Курсами) на строк, не більше 6 (шести) місяців* з моменту завершення останнього Модуля (Курсу), при цьому Студент має звернутись до менеджера Модулю (Курсу) за інформацією, з якого числа Студент може продовжити навчання;

*У випадку, якщо перерва перевищила 6 (шість) місяців і Студент бажає продовжити навчання, він повинен повторно вступати на Професіум, при цьому:

- Модулі (Курси), які Студент завершив, будуть перезараховані;

- Студент повинен виконати вступне завдання;

- Ціни на кожен з Модулів (Курсів) будуть перераховані на актуальні.

G. можливість зарахування як Модулю (Курсу) з Професіуму релевантного Курсу Projector, пройденого протягом останнього року (за умови наявності у Студента сертифікату про проходження Курсу); в такому разі Студент може обрати інший Модуль (Курс), або пропустити один Модуль (Курс) на Професіумі;

H. можливість по завершенню кожного Модулю (Курсу) отримання Сертифікату власного зразка Projector, задля чого Студент повинен виконати, а куратор зарахувати мінімум 70% домашніх завдань та 100% курсових проектів до дати завершення Модулю (Курсу) (на розсуд куратора, Студенту може бути надано додатковий час (до 14 календарних днів) для здачі робіт, яких не вистачає); при цьому, Projector може ставити додаткові умови для отримання Сертифікату, про що Студент буде завчасно проінформований;

I. збереження після завершення навчання на Професіумі доступу до всіх відео уроків та додаткових матеріалів пройдених Модулів (Курсів) на строк до 12 місяців;

J. зворотній зв'язок від куратора/ментора не рідше, ніж 1 раз на тиждень (у письмовій, відео або аудіо формі).

При цьому, Ви маєте розуміти, що здійснивши реєстрацію на Модуль (Курс), Ви дали свою однозначну згоду з умовою, що до Projector не може бути пред'явлено жодних претензій щодо результативності застосування Студентом отриманих в результаті проходження навчання знань та навичок. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Студентові.

3. ЯК ОПЛАТИТИ КУРС/МОДУЛЬ/ПРОФЕСІУМ


3.1 Ціна Курсу/Професіуму вказується на відповідній веб-сторінці Курсу на Сайті та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

Оскільки Професіум є набором Модулів (Курсів), вартість Професіуму дорівнює сумі вартостей всіх Модулів (Курсів) в його складі.

3.1.1. В момент вступу на Професіум, за Студентом фіксуються ціни на кожен Модуль (Курс), тобто вони будуть незмінні незалежно від того, чи змінюється вартість певного Модулю (Курсу) на Сайті. Дана умова скасовується у випадку, якщо Студент припиняє навчання.

3.1.2. Студенту надається знижка у фіксованому розмірі (в кожного Професіуму розмір знижки вказується на відповідній сторінці Сайту) від вартості всього Професіуму. При цьому, вказану знижку Студент може використати при оплаті останнього Модулю (Курсу) відповідного Професіуму.

  • Ви можете здійснювати оплату:
 • за окремий Курс або Модуль (Курс) в складі Професіуму;
 • Помісячно.
 • При оплаті помодульно, ціна Модулю (Курсу) є нижчою, ніж при оплаті помісячно.
 • Перший платіж повинен бути здійснений до першого заняття. Доступи до всіх матеріалів Модулю (Курсу) надаються Студенту лише після оплати.

3.3 Ви можете здійснити оплату у національній валюті України (за курсом Національного Банку України на дату платежу) – гривні через онлайн платіжні системи, що використовуються Сайтом, а також на підставі виставленого рахунку (українською або англійською мовами, у гривнях та/або доларах/євро).

3.4. Ми повернемо сплачені кошти за Модуль (Курс), якщо Студент звернеться з відповідним запитом протягом 7 днів від дати старту навчання. Врахуйте, що кошти, сплачені за Відеокурси, поверненню не підлягають.
На Сайті Модулю/Курсу може бути вказано інший порядок повернення коштів – в такому випадку застосовуються умови, вказані на Сайті щодо окремого Модулю/Курсу.
Для повернення коштів Студент має надіслати письмове повідомлення на пошту hello@prjctr.com.ua, вказавши про неможливість продовження навчання. У всіх інших випадках повне чи часткове повернення оплати не здійснюється.

3.5. Студент не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини чи через третіх осіб, за поведінку яких Projector не несе відповідальність.

Послуги вважаються належно наданими Projector після відкриття Студенту доступу до матеріалів Курсу/Модулю, зокрема, якщо Студент ознайомлюється з матеріалами Курсу/Модулю. Доказом ознайомлення можуть бути відповідні записи програмного забезпечення (зокрема, Notion), прослуховування Студентом лекції(й), відвідування інших веб сторінок з матеріалами Курсу/Модулю.

Будь-які дії із ознайомлення є підтвердженням прийняття Студентом наданих послуг, засвідчують його волю на настання правових наслідків особистого отримання наданих в повній мірі та належної якості послуг. В такій ситуації підписання акту приймання-передачі наданих послуг зі сторони Студента не потрібно (окрім випадку, коли Студент просить скласти і підписати такий акт).

Якщо Студент з будь-яких причин був відсутнім на вебінарах та/або інших заходах в межах Курсу/Модулю він не може посилатись на ненадання чи неналежне надання послуг, якщо ознайомився з матеріалами Курсу/Модулю.

3.6. Якщо Ви вирішуєте припинити (не продовжувати) навчання (проходження обраного Модулю (Курсу)), врахуйте, що за Вами не зберігається місце у наступному наборі на Модуль (Курс) та Ви не маєте можливості продовжити навчання з моменту, на якому припинили. Тобто, у Вас є можливість розпочати навчання лише з самого початку Модулю (Курсу) та за умови здійснення нової оплати Модулю (Курсу).

3.7. Якщо Ви платите помісячно, на електронну пошту, вказану під час реєстрації на Сайті, ми надішлемо повідомлення про дату наступної оплати. За відсутності наступної оплати до вказаної дати Студенту не відкриваються матеріали для продовження Модулю (Курсу).

4. ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ


4.1. За умови виконання тестового завдання, що з'являється при реєстрації, Студент може здійснити перший платіж (п. 3.2), після чого він отримує доступ до матеріалів Модулю (Курсу) через Особистий кабінет, зареєстрований на Сайті, або через електронну пошту. Навчання розпочинається з дня запуску Курсу (першого Модулю (Курсу) Професіуму).

4.2. Дата початку (набору) кожного Модулю (Курсу) зазначається на веб-сторінці Сайту чи рекламних матеріалах. Місце в групі бронюється за Студентом лише після внесення першого платежу (п.3.2).

4.3. Ви маєте право проходити паралельно декілька Модулів (Курсів), якщо Ваша база знань та вмінь це дозволяє, і якщо певний Модуль (Курс) не вимагає попереднього завершення іншого (отримання сертифікату).

4.4. Студенту може бути відмовлено у переведенні на наступний Модуль (Курс) та припинено його навчання на Професіумі та/або на Курсі, у випадках:

 • Ігнорування Студентом домашніх завдань та лекцій;
 • Невиконання (неуспішне виконання, не зараховане куратором) курсового проекту і завершення Модулю (Курсу) без отримання сертифікату;
 • Порушення обов'язків Студента, визначених розділом 5 цього Договору.

4.5. В разі, якщо Ви вже проходили певний Модуль (Курс) як окремий Курс Projector та успішно його завершили (отримали сертифікат), Вам такий Модуль (Курс) зараховується автоматично і Ви можете проходити одразу наступний Модуль (Курс) Професіуму. За наявності можливості, Projector має право запропонувати Вам Модулі (Курси) на заміну вже пройденого.

4.6. Після успішного проходження 1 або 2 Модулів (Курсів) Ви можете змінити Професіум на суміжний, в якому ці Модулі (Курси) також входять в Програму.

4.7. Projector не несе відповідальність, якщо Студент пропустив семінар, вебінар, лекцію, інші елементи Модулю (Курсу), розраховані на їх сприйняття Студентом шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми Модулю (Курсу).

4.8. Усі навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, Projector може не погоджуватися із позиціями, викладеними у цих матеріалах. Якщо Студент не погоджується із навчальним матеріалом, він може на електронну пошту повідомити Projector, вказуючи достатні причини. Projector має право на власний розсуд відповісти на таке звернення або не відповідати. Не згода Студента з навчальним матеріалом не є підставою для односторонньої відмови від Модулю (Курсу) як послуги неналежної якості.

4.9. Під час проходження Модулю (Курсу) Студент може отримувати онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (Viber, Telegram, Slack) або інший канал зв'язку на вибір Projector. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн вебінарів (сесій зворотного зв'язку), які можуть надаватися у рамках Модулю (Курсу) чи інших труднощів, які можуть виникнути у Студента впродовж проходження Модулю (Курсу). Projector може відмовити в таких консультаціях, якщо запити не стосуються Модулю (Курсу).

4.10. Проходження Професіуму завершується фінальною курсовою робою. За умови успішного завершення всіх Модулів (Курсів) (отримання сертифікатів) та виконання курсової роботи (прийняття її куратором) Студент отримує диплом з додатком власного зразка Projector.

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА


5.1. Прийняти та оплатити послуги.

5.2. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Модулю (Курсу), Навчальних матеріалів третім особам, не придбавати Модуль (Курс) (Професіум) в складчину.

5.3. Не поширювати, не розповсюджувати будь-яким способом повністю або будь-яку частину матеріалів Модулю (Курсу) третім особам.

5.4. Не ображати публічно (в соцмережах, внутрішніх чатах тощо) куратора, менеджера або іншого студента Модулю (Курсу).

5.5. Не розміщувати на Сайті або в будь-яких службах, що стосуються Модулю (Курсу) (соцмережі, чати тощо) матеріали, що порушують авторське право, особисті права інших осіб. Якщо Студент видаватиме чужі роботи за власні під час проходження Модулю (Курсу) (вчинятиме плагіат), Projector може достроково односторонньо відмовитись від Договору без повернення оплаченої вартості Модулю (Курсу).

5.6. Не вживати нецензурні вирази, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру; вислови, метою яких є навмисна провокація різкої реакції інших учасників Курсу.

5.7. Не розміщувати рекламу, комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не стосуються тематики Модулю (Курсу) (спам).

5.8. Виконувати всі завдання та проекти, бути присутнім на всіх заняттях (ознайомитись із записами, в разі відсутності з поважних причин), чітко дотримуватись програми Курсу/Модулю.

6. ЩО БУДЕ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЦИХ ОБОВ'ЯЗКІВ


6.1. В разі порушення Студентом розділу 5, а також у випадку несвоєчасної оплати, Projector може достроково односторонньо відмовитись від Договору, припинити надавати послуги та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи.

6.2. У випадку дострокового припинення Договору відповідно до п.6.1 повернення сплачених Студентом коштів не здійснюється.

6.3. У випадку виявлення Projector порушень, передбачених п.п. 5.2, 5.3, 7.4 цього Договору, Студент зобов'язаний протягом 10 днів з дня отримання вимоги сплатити штраф у розмірі 300% вартості Модулю (Курсу). Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим засобами, що доводять порушення.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


7.1. Права інтелектуальної власності на Сайт, Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Projector.

7.2. Projector використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.3. Projector не передає Студенту будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені договором.

7.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, а також в програмах та месенджерах, пов'язаних з наданням послуг Студенту, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Студента (будь-якої іншої особи), без права поширювати контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

7.5. Студент безоплатно надає Projector (та/або Замовнику*) дозвіл розповсюджувати всі твори, виконані Студентом під час проходження Модулю (Курсу), в соцмережах, на Сайті та/або на будь-яких інших ресурсах без використання з комерційною метою (тобто без отримання оплати від третіх осіб за використання). Такі твори можуть бути виконані одним Студентом і в співавторстві з іншими студентами або куратором.

* Замовник - це особа (компанія), що звернулась до Projector для проведення певного дослідження, розробки концепції тощо, в межах яких Студент розробив певні твори самостійно або в співавторстві.

7.6. Акцептуючи цей договір, Студент (його законний представник) надає** Projector, а також третім особам, яких він визначить, безвідкличний, безоплатний, невиключний дозвіл на фотозйомку (фотографування особи відповідно до погодженої з фотографом тематики) та на відеозйомку (створення аудіовізуальних творів і відеограм за участю особи), а також на використання фотографій із зображенням та аудіовізуальних творів і відеограм з участю Студента, у будь-який спосіб, в тому числі шляхом їх публікації в тому числі в мережі Інтернет, відтворення, показу, розповсюдження, переробки, включення до інших творів, збірок тощо, подання до загального відома публіки таким чином, щоб її представники могли здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором необмежену кількість разів у всіх країнах світу протягом необмеженого строку.

Також, враховуючи норми ст.308 Цивільного кодексу України, Студент (законний представник) надає Projector, а також третім особам, яких він визначить, безоплатну, безстрокову безвідкличну згоду (дозвіл) на публічний показ, відтворення, розповсюдження фотографій з зображенням Студента та аудіовізуальних творів і відеограм з його участю, в тому числі з рекламною метою, зокрема, але не виключно: на сайтах, які використовує Projector, в соцмережах, в електронних, друкованих виданнях, в інформаційних та інших матеріалах, пов'язаних з діяльністю Projector.

** У всіх випадках фото або відео-зйомки ми будемо інформувати Вас окремо, і якщо Ви вирішите відкликати свою згоду згідно цього п.7.6, будь ласка письмово повідомте нас про це на пошту hello@prjctr.com.ua. До моменту отримання Вашого письмового повідомлення ми сприймаємо Вашу згоду як чинну та однозначну, як вказано вище.


8. ФОРС-МАЖОР


8.1. Ми розуміємо, що життєві об'єктивні обставини можуть вносити непередбачувані корективи в можливість виконання цього договору, і цим передбачаємо, що Projector та/або Студент звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботаж; стихійні лиха; відключення електропостачання, інтернету або телекомунікацій; введення державних обмежень, що унеможливлюють вчасне та повноцінне функціонування сервісу та/або будь-які інші обставини, внаслідок дії яких Projector об'єктивно не може вчасно, повно, якісно тощо надати послуги. Строк виконання зобов'язань в такому разі відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, до моменту відновлення повноцінної роботи Projector та Сайту.

8.2. Про виникнення обставин форс-мажору, а також про їх завершення та відновлення роботи Projector, ми будемо негайно інформувати шляхом розміщення інформації на Сайті.

8.3. Просимо врахувати, що з метою збереження Projector та гарантування можливості відновлення його роботи, протягом строку дії обставин форс-мажору, але не більше, ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, ми не зможемо проводити повернення сплачених Студентом за навчання коштів. Проте, ми будемо вживати всі залежні від нас заходи, щоб скоротити цей строк.

8.4. Разом з тим, якщо обставини, зазначені в п. 8.1, будуть тривати більше, ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, Студент має право відмовитись від послуг в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це на пошту hello@prjctr.com.ua, та ставити питання про повернення сплачених коштів за навчання, яке не було розпочате/завершене. В такому разі, ми здійснимо повернення Вам коштів, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг. При цьому, Projector зробить все можливе для того, щоб розглянути Ваше звернення якомога швидше, але не довше, ніж протягом 20 (двадцяти) календарних днів, та у випадку обґрунтованості – здійснить повернення коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

9. ЯКЩО СТУДЕНТ – НЕПОВНОЛІТНІЙ


9.1. Деякі наші Модулі/Курси/Професіуми орієнтовані на прогресивну молодь. У тому випадку, якщо на Модуль/Курс/Професіум реєструється малолітній (до 14 років) або неповнолітній (від 14 до 18 років), далі – «підліток», то відповідальність за виконання цього договору покладається на їх законних представників (батьків, опікунів).

9.2. Ми ґрунтуємо наші з Вами відносини на довірі та порядності, і тому вважаємо, що якщо підліток реєструється на Модуль/Курс/Професіум, здійснює оплату, тобто акцептує цей договір, то всі вказані дії вчиняються під контролем відповідальної особи – законного представника. Відтак, акцептуючи договір законний представник підлітка запевняє нас та гарантує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання відповідного правочину, в тому числі на підставі ч. 2 ст. 65, ч.ч. 1, 2 ст. 74 Сімейного кодексу України, що діє за згодою другого з подружжя, а в разі перебування в незареєстрованому шлюбі за згодою іншої особи, з якою проживає однією сім'єю, але не перебуває у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі.

9.3. Ми забезпечуємо лише навчання Студента, відповідно до програми обраного Модулю (Курсу). Догляд та/або нагляд за неповнолітнім, проведення будь-яких виховних заходів, не входить до наших обов'язків.

9.4. Враховуючи, що Студент, що не досяг 14 років, є малолітньою особою відповідно до чинного законодавства України, і не несе відповідальність за шкоду, завдану нам та/або третій особі. Всю відповідальність в повному розмірі за вказану шкоду несе законний представник.

9.5. Студент від 14 до 18 років є неповнолітньою особою відповідно до чинного законодавства України і несе відповідальність за шкоду, завдану нам та/або третій особі відповідно до положень чинного цивільного законодавства України. В частині, в якій Студент не може нести відповідальність за завдану ним шкоду, відповідальність перед нами та/або третіми особами несе законний представник.

10. ЩО ЩЕ СЛІД ВРАХУВАТИ


10.1. В разі виникнення спору Projector зробить все можливе для врегулювання його в мирному порядку. У випадку недосягнення згоди, Сторони передадуть спір на розгляд суду у порядку, визначеному законодавством України.

10.2. Договір діє до моменту закінчення проходження Курсу/Модулю/Професіуму відповідно до Програми.

10.3. Приєднуючись до цього договору Студент (його законний представник) надає Projector право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності Projector.

10.4. Projector може змінити умови цього договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. У випадку незгоди зі зміненими умовами Студент має право розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Projector.

10.5. Якщо інше не передбачено договором, застосовуються умови, встановлені законодавством України.

10.6. Якщо інше не передбачено цим договором, достатнім доказом виконаних Студентом дій будуть інформаційні (облікові) записи у відповідних програмах, які використовує Projector, та/або на серверах, що забезпечують роботу Сайту, незалежно від способу і/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.

10.7. Projector не несе відповідальності перед Студентом:

- при відмові Студента від отримання послуг (припинення навчання);

- за протизаконні дії третіх осіб, а також за наслідки дії обставин непереборної сили таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території України, аварійна відсутність Інтернет зв'язку, інші обставини, непідвладні контролю з боку Projector та/або залучених ним третіх осіб, в результаті яких Студент не може своєчасно та/або в повному обсязі отримати послуги;

- за будь-яку шкоду, завдану Студенту в результаті його власних дій та/або дій третіх осіб, за яких Projector не відповідає;

- за неможливість надання послуг в результаті відрахування Студента з Курсу з підстав, визначених цими умовами.

10.8. Приєднуючись до цієї Публічної оферти, Студент надає Projector дозвіл на здійснення запису телефонних розмов, з метою контролю та покращення сервісу, а також на використання таких записів в якості доказових матеріалів в суді, інших органах та установах.

Projector – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОДЖЕКТОР СКУЛ», або інша фізична чи юридична особа, яка під час ведення діяльності з іншими особами на законних підставах використовує комерційне позначення чи торговельну марку «PROJECTOR».

Реквізити: ТОВ «ПРОДЖЕКТОР СКУЛ», КОД 43502010, Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 81-А, кв. 2, тел. +380674189578, ел. пошта: hello@prjctr.com.ua