Публічна оферта. Курси та Професіуми

Привіт!

Ви читаєте це, бо ми, Інститут Projector*, маємо переконатись що наша співпраця буде чесною. Уявіть, що ми з Вами зустрілись особисто і зараз розкажемо, які послуги ми пропонуємо, як їх оплатити, що ми очікуємо від Вас під час навчання і що робити, якщо очікування не справдились.

Будь ласка, прочитайте цю публічну оферту і якщо Ви не згодні з умовами надання послуг Projector, тоді Ваше користуванням Сайтом обмежується лише читанням інформації.

Projector пропонує фізичним та юридичним особам (далі – «Студент», для юридичних осіб Студентом є фізична особа, дані якої вказані при реєстрації) приєднатися до цього договору про надання послуг (далі – «Договір»).

Договір приєднання не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, оскільки Projector залишає за собою право відмовитись від укладення договору зі Студентом, якщо особа не готова для обраного нею Курсу/Модулю.

Проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати та/або отримання доступу до матеріалів Курсу/Модулю, є приєднанням до Договору та укладенням правочину згідно правил Закону України «Про електронну комерцію».

1. ХТО МИ І ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

1.1 Інститут Projector – платформа, яка допомагає професіоналам різного рівня та спеціалізації розвивати системні та точкові навики в дизайні інтерфейсів, графічному дизайні, розробці, фронт-енді, проджект-менеджменті, інтернет-маркетингу, англійській мові тощо.

Всі навчальні матеріали розміщуються та адмініструються Projector за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на сайті https://prjctr.com (далі – «Сайт» або «Платформа»). Projector може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше програмне середовище, при цьому, Студент повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість навчання.

1.2 Курс/Модуль – сукупність навчальних елементів (відео та аудіо-матеріалів, завдань, тощо), які надаються протягом певного періоду часу (тривалість) та складені відповідно до певної тематики (програми) та в межах яких надаються послуги.

Послуги під час Курсу/Модулю надають особи, залучені Projector, які відповідають вимогам щодо якості послуг. До кожного Курсу/Модулю приєднано відповідних куратора/ментора/відповідального менеджера.

Тривалість кожного Курсу/Модулю вказується на Сайті та починає відраховуватись від дати першого заняття. Projector може змінювати дату старту Курсу/Модулю, про що обов'язково повідомляє Студента не пізніше, ніж за 3 дні до початку. Також, тривалість Курсу/Модулю може змінюватися в залежності від темпу роботи групи, але не більше, ніж на 3 місяці (враховуючи канікули/перерви на свята, форс-мажорні обставини тощо).

1.3 ПРОФЕСІУМ – це програма, що надає Студенту можливість отримати достатній рівень знань для опанування певної професії.

Професіум складається з Модулів (Курсів), кожен з яких є курсом у межах існуючих на Сайті.

Кожен Професіум є унікальним і має унікальну назву, адже різний набір Модулів (Курсів) формує унікальний набір навичок та вмінь у Студента.

В ЧОМУ ФІШКА ПРОФЕСІУМУ:

— Студент бачить вектор розвитку своїх скілів;

— Комфортний темп навчання;

— Розуміння скоупу необхідних навичок для опанування професії;

— Економія коштів, адже кожен окремий Модуль (Курс) в межах Професіуму коштує менше, ніж при його придбанні окремо;

— Кар'єрний сервіс (найкращі Студенти отримують можливість працевлаштування в партнерів Projector);

— Плавний перехід з одного Модулю (Курсу) на інший без екзаменів;

— Студент отримує доступ до Гуманітаріуму https://prjctr.com/humanitarium та Бібліотеки https://prjctr.com/library в доповнення до основного навчання.

1.4 Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

1.5 Особистий кабінет – обліковий запис Студента на Платформі, який адмініструється Projector і через який Студент отримує доступ до Курсів/Модулів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

2. ЯКІ ПОСЛУГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ

A. доступ до відеолекцій та додаткових матеріалів куратора/ментора (у вигляді презентацій, статей, аудіо та відео файлів, посилань на зовнішні ресурси для ознайомлення тощо);

B. доступ до онлайн зустрічей з куратором/ментором не рідше, ніж 1 раз на 2 тижні (здійснюються з допомогою сервісу Zoom або іншого подібного сервісу);

C. можливість користування знижками або іншими спеціальними пропозиціями партнерів Projector на додаткові послуги/інструменти;

D. доступ до деяких тематичних лекцій, що містяться в онлайн бібліотеці Projector на сайті https://prjctr.com/ (інформацію щодо переліку таких лекцій може надати менеджер окремого Модулю (Курсу));

при навчанні на Професіумі:

E. можливість перейти* на наступний Модуль (Курс) Професіуму за умови виконання Студентом (зарахування куратором) мінімум 70% домашніх завдань та 100% курсових проектів до дати завершення Модулю (Курсу) (на розсуд куратора, Студенту може бути надано додатковий час (до 14 календарних днів) для здачі робіт, яких не вистачає);

*Що робити, якщо Студент був недопущений до наступного Модулю (Курсу) Професіуму? У нього є декілька опцій:

1. Пройти Модуль (Курс) з початку (з наступними наборами Студентів); в такому разі Студент вносить повну суму вартості навчання на Модулі (Курсі);

2. Піти на інший Модуль (Курс) в суміжному Професіумі (змінити Професіум на суміжний), за наявності такого; в такому разі Студент вносить повну суму навчання на Модулі (Курсі);

3. Завершити навчання на Професіумі.

F. можливість під час навчання брати перерви між Модулями (Курсами) на строк, не більше 6 (шести) місяців* з моменту завершення останнього Модуля (Курсу), при цьому Студент має звернутись до менеджера Модулю (Курсу) за інформацією, з якого числа Студент може продовжити навчання;

*У випадку, якщо перерва перевищила 6 (шість) місяців і Студент бажає продовжити навчання, він повинен повторно вступати на Професіум, при цьому:

— Модулі (Курси), які Студент завершив, будуть перезараховані;
— Студент повинен виконати вступне завдання;
— Ціни на кожен з Модулів (Курсів) будуть перераховані на актуальні.

G. можливість зарахування як Модулю (Курсу) з Професіуму релевантного Курсу Projector, пройденого протягом останнього року (за умови наявності у Студента сертифікату про проходження Курсу); в такому разі Студент може обрати інший Модуль (Курс), або пропустити один Модуль (Курс) на Професіумі;

H. можливість по завершенню кожного Модулю (Курсу) отримання Сертифікату власного зразка Projector, задля чого Студент повинен виконати, а куратор зарахувати мінімум 70% домашніх завдань та 100% курсових проектів до дати завершення Модулю (Курсу)

(на розсуд куратора, Студенту може бути надано додатковий час (до 14 календарних днів) для здачі робіт, яких не вистачає); при цьому, Projector може ставити додаткові умови для отримання Сертифікату, про що Студент буде завчасно проінформований;

I. збереження після завершення навчання на Професіумі доступу до всіх відео уроків та додаткових матеріалів пройдених Модулів (Курсів) на строк до 3 років;

J. зворотній зв'язок від куратора/ментора не рідше, ніж 1 раз на тиждень (у письмовій, відео або аудіо формі).

3. ЯК ОПЛАТИТИ КУРС/МОДУЛЬ/ПРОФЕСІУМ

3.1 Ціна Курсу/Професіуму вказується на відповідній веб-сторінці Курсу на Сайті та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

Оскільки Професіум є набором Модулів (Курсів), вартість Професіуму дорівнює сумі вартостей всіх Модулів (Курсів) в його складі.

3.1.1. В момент вступу на Професіум, за Студентом фіксуються ціни на кожен Модуль (Курс), тобто вони будуть незмінні незалежно від того, чи змінюється вартість певного Модулю (Курсу) на Сайті. Дана умова скасовується у випадку, якщо Студент припиняє навчання.

3.1.2. Студенту надається знижка у фіксованому розмірі (в кожного Професіуму розмір знижки вказується на відповідній сторінці Сайту) від вартості всього Професіуму. При цьому, вказану знижку Студент може використати при оплаті останнього Модулю (Курсу) відповідного Професіуму.

3.2 Ви можете здійснювати оплату:

— за окремий Курс або Модуль (Курс) в складі Професіуму;
— помісячно.

1. При оплаті помодульно, ціна Модулю (Курсу) є нижчою, ніж при оплаті помісячно.

2. Перший платіж повинен бути здійснений до першого заняття. Доступи до всіх матеріалів Модулю (Курсу) надаються Студенту лише після оплати.

3.3 Ви можете здійснити оплату у національній валюті України (за курсом Національного Банку України на дату платежу) - гривні через онлайн платіжні системи, що використовуються Сайтом, а також на підставі виставленого рахунку (українською або англійською мовами, у гривнях та/або доларах/євро).

3.4. Ми повернемо сплачені кошти за Модуль (Курс):

— на Модулях/Курсах, що тривають 1 місяць (або менше місяця) – строк повернення коштів складає 7 днів від дати старту навчання;

— на Модулях/Курсах, що тривають більше 1 місяця – строк повернення коштів складає 14 днів від дати стару навчання.

Якщо на Сайті Модулю/Курсу не вказано інший порядок повернення коштів.

Для цього Студент має надіслати письмове повідомлення на пошту hello@prjctr.com.ua, вказавши про неможливість продовження навчання. У всіх інших випадках повне чи часткове повернення оплати не здійснюється

3.5 Студент не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини чи через третіх осіб, за поведінку яких Projector не несе відповідальність. Моментом надання послуг є передача доступу до матеріалів Курсу/Модулю.

3.6 Якщо Ви вирішуєте припинити (не продовжувати) навчання (проходження обраного Модулю (Курсу)), врахуйте, що за Вами не зберігається місце у наступному наборі на Модуль (Курс) та Ви не маєте можливості продовжити навчання з моменту, на якому припинили. Тобто, у Вас є можливість розпочати навчання лише з самого початку Модулю (Курсу) та за умови здійснення нової оплати Модулю (Курсу).

3.7 Якщо Ви платите помісячно, на електронну пошту, вказану під час реєстрації на Сайті, ми надішлемо повідомлення про дату наступної оплати. За відсутності наступної оплати до вказаної дати Студенту не відкриваються матеріали для продовження Модулю (Курсу).

4. ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ

4.1 За умови виконання тестового завдання, що з'являється при реєстрації, Студент може здійснити перший платіж (п. 3.2), після чого він отримує доступ до матеріалів Модулю (Курсу) через Особистий кабінет, зареєстрований на Сайті. Навчання розпочинається з дня запуску Курсу (першого Модулю (Курсу) Професіуму).

4.2 Дата початку (набору) кожного Модулю (Курсу) зазначається на веб-сторінці Сайту чи рекламних матеріалах. Місце в групі бронюється за Студентом лише після внесення першого платежу (п.3.2).

4.3 Ви маєте право проходити паралельно декілька Модулів (Курсів), якщо Ваша база знань та вмінь це дозволяє, і якщо певний Модуль (Курс) не вимагає попереднього завершення проходження іншого (отримання сертифікату).

4.4 Студенту може бути відмовлено у переведенні на наступний Модуль (Курс) та припинено його навчання на Професіумі, у випадках:

— Ігнорування Студентом домашніх завдань та лекцій;
— Невиконання (неуспішне виконання, не зараховане куратором) курсового проекту і завершення Модулю (Курсу) без отримання сертифікату;
— Порушення обов'язків Студента, визначених розділом 5 цього Договору.

4.5 В разі, якщо Ви вже проходили певний Модуль (Курс) як окремий Курс Projector та успішно його завершили (отримали сертифікат), вам такий Модуль (Курс) зараховується автоматично і Ви можете проходити одразу наступний Модуль (Курс) Професіуму. За наявності можливості, Projector має право запропонувати Вам Модулі (Курси) на заміну вже пройденого.

4.6 Після успішного проходження 1 або 2 Модулів (Курсів) Ви можете змінити Професіум на суміжний, в якому ці Модулі (Курси) також входять в Програму.

4.7 Projector не несе відповідальність, якщо Студент пропустив семінар, вебінар, лекцію, інші елементи Модулю (Курсу), розраховані на їх сприйняття Студентом шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми Модулю (Курсу).

4.8 Усі навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, Projector може не погоджуватися із позиціями, викладеними у цих матеріалах. Якщо Студент не погоджується із навчальним матеріалом, він може на електронну пошту повідомити Projector, вказуючи достатні причини. Projector має право на власний розсуд відповісти на таке звернення або не відповідати. Не згода Студента з навчальним матеріалом не є підставою для односторонньої відмови від Модулю (Курсу) як послуги неналежної якості.

4.9 Під час проходження Модулю (Курсу) Студент може отримувати онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (Viber, Telegram, Slack) або інший канал зв'язку на вибір Projector. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн вебінарів (сесій зворотного зв'язку), які можуть надаватися у рамках Модулю (Курсу) чи інших труднощів, які можуть виникнути у Студента впродовж проходження Модулю (Курсу). Projector може відмовити в таких консультаціях, якщо запити не стосуються Модулю (Курсу).

4.10 Проходження Професіуму завершується фінальною курсовою робою. За умови успішного завершення всіх Модулів (Курсів) (отримання сертифікатів) та виконання курсової роботи (прийняття її куратором) Студент отримує диплом з додатком власного зразка Projector.

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА

5.1 Прийняти та оплатити послуги.

5.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Модулю (Курсу), Навчальних матеріалів третім особам, не придбавати Модуль (Курс) (Професіум) в складчину.

5.3 Не поширювати, не розповсюджувати будь-яким способом повністю або будь-яку частину матеріалів Модулю (Курсу) третім особам.

5.4 Не ображати публічно (в соцмережах, внутрішніх чатах тощо) куратора, менеджера або іншого студента Модулю (Курсу).

5.5 Не розміщувати на Сайті або в будь-яких службах, що стосуються Модулю (Курсу) (соцмережі, чати тощо) матеріали, що порушують авторське право, особисті права інших осіб. Якщо Студент видаватиме чужі роботи за власні під час проходження Модулю (Курсу) (вчинятиме плагіат), Projector може достроково односторонньо відмовитись від Договору без повернення оплаченої вартості Модулю (Курсу).

5.6 Не вживати нецензурні вирази, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру; вислови, метою яких є навмисна провокація різкої реакції інших учасників Курсу.

5.7 Не розміщувати рекламу, комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не стосуються тематики Модулю (Курсу) (спам).

6. ЩО БУДЕ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЦИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

6.1 В разі порушення Студентом розділу 5, а також у випадку несвоєчасної оплати, Projector може достроково односторонньо відмовитись від Договору, припинити надавати послуги та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи.

6.2. У випадку дострокового припинення Договору відповідно до п.6.1 повернення сплачених Студентом коштів не здійснюється.

6.3. У випадку виявлення Projector порушень, передбачених п.п. 5.2, 5.3 цього Договору, Студент зобов'язаний протягом 10 днів з дня отримання вимоги сплатити штраф у розмірі 300% вартості Модулю (Курсу). Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим засобами, що доводять порушення.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1 Права інтелектуальної власності на Сайт, Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Projector.

7.2 Projector використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.3 Projector не передає Студенту будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

7.4 Студент безоплатно надає Projector (та/або Замовнику*) дозвіл розповсюджувати всі твори, виконані Студентом під час проходження Курсу, в соцмережах, на своєму Сайті та/або на будь-яких інших ресурсах без використання з комерційною метою (тобто без отримання оплати від третіх осіб за використання). Такі твори можуть бути виконані одним Студентом і в співавторстві з іншими студентами або куратором.

*Замовник — це особа (компанія), що звернулась до Projector для проведення певного дослідження, розробки концепції тощо, в межах яких Студент розробив певні твори самостійно або в співавторстві.


8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ми розуміємо, що життєві об'єктивні обставини можуть вносити непередбачувані корективи в можливість виконання цього Договору, і цим передбачаємо, що Projector та/або Студент звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботаж; стихійні лиха; відключення електропостачання, інтернету або телекомунікацій; введення державних обмежень, що унеможливлюють вчасне та повноцінне функціонування сервісу та/або будь-які інші обставини, внаслідок дії яких Projector об'єктивно не може вчасно, повно, якісно тощо надати послуги. Строк виконання зобов'язань в такому разі відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, до моменту відновлення повноцінної роботи Projector та Сайту.

8.2. Про виникнення обставин форс-мажору, а також про їх завершення та відновлення роботи Projector, ми будемо негайно інформувати шляхом розміщення інформації на Сайті.

8.3. Просимо врахувати, що з метою збереження Projector та гарантування можливості відновлення його роботи, протягом строку дії обставин форс-мажору, але не більше, ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, ми не зможемо проводити повернення сплачених Студентом за навчання коштів.

8.4. Разом з тим, якщо обставини, зазначені в п. 8.1, будуть тривати більше, ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, Студент має право відмовитись від послуг в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це на пошту hello@prjctr.com.ua, та ставити питання про повернення сплачених коштів за навчання, яке не було розпочате/завершене. В такому разі, ми здійснимо повернення Вам коштів, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг. При цьому, Projector зробить все можливе для того, щоб розглянути Ваше звернення якомога швидше, але не довше, ніж протягом 20 (двадцяти) календарних днів, та у випадку обґрунтованості – здійснить повернення коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

9. ЩО ЩЕ СЛІД ВРАХУВАТИ

9.1 В разі виникнення спору Projector зробить все можливе для врегулювання його в мирному порядку. У випадку недосягнення згоди, Сторони передадуть спір на розгляд суду у порядку, визначеному законодавством України.

9.2 Договір діє до моменту закінчення проходження Курсу/Модулю/Професіуми відповідно до Програми.

9.3 Приєднуючись до цього Договору Студент надає Projector право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності Projector.

9.4 Projector може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. У випадку незгоди зі зміненими умовами Студент має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Projector.

9.5 Якщо інше не передбачено Договором, застосовуються умови, встановлені законодавством України.


*Projector – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОДЖЕКТОР», або будь-яка інша фізична чи юридична особа, яка під час ведення діяльності з іншими особами використовує комерційне позначення чи торговельну марку «PROJECTOR».

Реквізити: ТОВ «ПРОДЖЕКТОР», КОД 41468570, 01021, м. Київ, вул. Ольгинська, буд.2/1, тел. +380674189578