Публічна оферта. Курси, Інтенсиви та Професіуми

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА PROJECTOR ЩОДО ПРИДБАННЯ КУРСІВ, ІНТЕНСИВІВ & ПРОФЕСІУМІВ


Дата набрання чинності: 01.01.2023


Остання редакція: 12.01.2024

Привіт!

Ви читаєте це, бо ми, Інститут Projector, маємо переконатись що наша співпраця буде чесною. Уявіть, що ми з Вами зустрілись особисто і зараз розкажемо, які послуги ми пропонуємо, як їх оплатити, що ми очікуємо від Вас під час навчання і що робити, якщо очікування не справдились.

Будь ласка, прочитайте цю публічну оферту і якщо Ви не згодні з умовами надання послуг Projector, то не завершуйте реєстрацію і тоді Ваше користуванням Сайтом обмежиться лише читанням інформації.

Projector пропонує фізичним та юридичним особам (далі – «Студент», для юридичних осіб Студентом є фізична особа, дані якої вказані при реєстрації) приєднатися до цього договору про надання послуг (далі – «Договір»).

Договір приєднання не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, оскільки Projector залишає за собою право відмовитись від укладення договору зі Студентом, якщо особа не готова для обраного нею Курсу/Модулю/Професіуму/Інтенсиву.

БУДЬ ЛАСКА, прочитайте умови цього договору дуже уважно, та врахуйте, що будь-яка з наступних дій:

  • Заповнення заявки на приєднання до Модулю/Курсу/Професіуму/Інтенсиву;
  • Проставлення галочки навпроти поля «Приймаю умови публічної оферти»;
  • Оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати,

Вчинені разом та/або кожна окремо, підтверджують однозначний, інформований та беззастережний акцепт Вами умов даного договору та прирівнюється до власноручного підпису (тут ми з Вами погодили порядок вчинення дій, що вважається прийняттям пропозиції та укладенням правочину згідно правил Закону України «Про електронну комерцію»).

1. ХТО МИ І ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ


1.1 Інститут Projector – платформа, яка допомагає професіоналам різного рівня та спеціалізації розвивати системні та точкові навики в дизайні інтерфейсів, графічному дизайні, розробці, фронт-енді, проджект-менеджменті, інтернет-маркетинзі, англійській мові тощо.

Всі навчальні матеріали розміщуються та адмініструються Projector за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн навчання на сайті https://prjctr.com (далі – «Сайт» або «Платформа»). Projector може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше програмне середовище, при цьому, Студент повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість навчання.

1.2 Курс/Модуль/Інтенсив – сукупність навчальних елементів (відео та аудіо-матеріалів, завдань, тощо), які надаються протягом певного періоду часу (тривалість) та складені відповідно до певної тематики (програми) та в межах яких надаються послуги.

Послуги під час Курсу/Модулю/Інтенсиву надають особи, залучені Projector, які відповідають вимогам щодо якості послуг. До кожного Курсу/Модулю/Інтенсиву приєднано відповідних куратора/ментора/відповідального менеджера.

Тривалість кожного Курсу/Модулю/Інтенсиву вказується на Сайті та починає відраховуватись від дати першого заняття. Projector може змінювати дату старту Курсу/Модулю/Інтенсиву, про що обов'язково повідомляє Студента не пізніше, ніж за 3 дні до початку. Також, тривалість Курсу/Модулю/Інтенсиву може змінюватися в залежності від темпу роботи групи, але не більше, ніж на 3 місяці (враховуючи канікули/перерви на свята, форс-мажорні обставини тощо).

Програма кожного Курсу/Модулю/Інтенсиву розробляється на розсуд Projector, з врахуванням особливостей конкретного Курсу/Модулю/Інтенсиву, та є комплексом уніфікованих навчальних складових, дотримання яких є обов'язковим для кожного Студента. Незгода з певним елементом (складовою частиною, послідовністю викладення тощо) Програми не є підставою для відмови від послуг як неналежно наданих.


Будь ласка врахуйте, що деякі Курси/Модулі/Інтенсиви можуть мати додаткові вимоги та обмеження щодо можливості особи стати Студентом (наявність певних навичок та вмінь; вік особи – з врахуванням рекомендацій вікових психологів, враховуючи складність програми та навантаження тощо). В такому разі такі додаткові умови зазначаються на лендингу Курсу/Модулю/Інтенсиву або додатково повідомляються особі, що зареєструвалась на участь в навчанні.

По завершенню навчання, Студенти можуть отримати Сертифікат власного зразка Projector, лише за умови, що Студент виконав, а куратор зарахував мінімум 70% домашніх завдань та 100% курсових проектів (за наявності таких) до дати завершення Модулю (Курсу)/Інтенсиву (на деяких навчальних програмах відсоток домашніх завдань та/або інші вимоги, необхідні для отримання Сертифікату, можуть відрізнятись, про що менеджер та куратор попереджають на початку курсу, зокрема, на першому вебінарі).

Projector може ставити додаткові умови для отримання Сертифікату, про що Студент буде завчасно проінформований.

Студенти мають виконати курсову роботу (курсовий проект), яка на розсуд Projector, може здійснюватися або індивідуально кожним Студентом, або у вигляді роботи в групі. Студент не може обирати форму виконання (індивідуальну чи групову), вона визначається куратором. Курсовий проект полягає у практичному вирішенні навчального кейсу, в тому числі реального, а не теоретичного, від компанії-Замовника. Успішне виконання і зарахування куратором курсового проекту, якщо його виконання передбачене Програмою навчання, є умовою отримання Сертифікату.

1.3 ПРОФЕСІУМ – це програма, що надає Студенту можливість отримати достатній рівень знань для опанування певної професії.

Професіум складається з Модулів (Курсів), кожен з яких є окремим курсом у межах існуючих на Сайті.

Кожен Професіум є унікальним і має унікальну назву, адже різний набір Модулів (Курсів) формує унікальний набір навичок та вмінь у Студента.

В ЧОМУ ФІШКА ПРОФЕСІУМУ:

Студент бачить вектор розвитку своїх скілів;

Комфортний темп навчання;

Розуміння скоупу необхідних навичок для опанування професії;

Економія коштів, адже кожен окремий Модуль (Курс) в межах Професіуму коштує менше, ніж при його придбанні окремо;

Кар'єрний сервіс (найкращі Студенти отримують можливість працевлаштування в партнерів Projector);

Плавний перехід з одного Модулю (Курсу) на інший без екзаменів;

Студент отримує доступ до певних тематичних лекцій з онлайн бібліотеки https://prjctr.com/library в доповнення до основного навчання.

1.4. Студент – фізична особа, дані якої вказані при реєстрації та яка є учасником процесу навчання. У тому випадку, якщо Студентом є неповнолітня особа (що не досягла 18 років) цей договір від її імені та в її інтересах укладають законні представники (батьки, опікуни (піклувальники)), на яких покладається обов'язок забезпечувати дотримання викладених нижче умов.

1.5 Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

1.6 Особистий кабінет – обліковий запис Студента на Платформі, який адмініструється Projector і через який (з використанням інформації якого) Студент отримує доступ до Курсів/Модулів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

2. ЯКІ ПОСЛУГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ

A. доступ до відеолекцій та додаткових матеріалів куратора/ментора (у вигляді презентацій, статей, аудіо та відео файлів, посилань на зовнішні ресурси для ознайомлення тощо) строком до 12 місяців;

B. доступ до онлайн зустрічей з куратором/ментором не рідше, ніж 1 раз на 2 тижні (здійснюються з допомогою сервісу Zoom або іншого подібного сервісу);

C. можливість користування знижками або іншими спеціальними пропозиціями партнерів Projector на додаткові послуги/інструменти;

D. доступ до деяких тематичних лекцій, що містяться в онлайн бібліотеці Projector на Cайті (інформацію щодо переліку таких лекцій може надати менеджер окремого Модулю (Курсу));

при навчанні на Професіумі:

E. можливість перейти* на наступний Модуль (Курс) Професіуму за умови виконання Студентом (зарахування куратором) мінімум 70% домашніх завдань та 100% курсових проектів до дати завершення Модулю (Курсу);

*Що робити, якщо Студент був недопущений до наступного Модулю (Курсу) Професіуму? У нього є декілька опцій:

Пройти Модуль (Курс) з початку (з наступними наборами Студентів); в такому разі Студент вносить повну суму вартості навчання на Модулі (Курсі);

Піти на інший Модуль (Курс) в суміжному Професіумі (змінити Професіум на суміжний), за наявності такого; в такому разі Студент вносить повну суму навчання на Модулі (Курсі);

Припинити навчання на Професіумі.

F. можливість під час навчання брати перерви між Модулями (Курсами) на строк, не більше 6 (шести) місяців* з моменту завершення останнього Модуля (Курсу); при цьому Студент має звернутись до менеджера Модулю (Курсу) за інформацією, з якого числа Студент може продовжити навчання;

*У випадку, якщо перерва перевищила 6 (шість) місяців і Студент бажає продовжити навчання, він повинен повторно вступати на Професіум, при цьому:

- Модулі (Курси), які Студент завершив, будуть перезараховані;

- Студент повинен виконати вступне завдання;

- Ціни на кожен з Модулів (Курсів) будуть перераховані на актуальні.

G. можливість зарахування як Модулю (Курсу) з Професіуму релевантного Курсу Projector, пройденого протягом останнього року (за умови наявності у Студента Сертифікату про проходження Курсу); в такому разі Студент може обрати інший Модуль (Курс), або пропустити один Модуль (Курс) на Професіумі;

H. можливість по завершенню кожного Модулю (Курсу) отримати Сертифікат власного зразка Projector, за умови, що Студент виконав, а куратор зарахував мінімум 70% домашніх завдань та 100% курсових проектів до дати завершення Модулю (Курсу); при цьому, Projector може ставити додаткові умови для отримання Сертифікату, про що Студент буде завчасно проінформований;

I. збереження після завершення навчання на Професіумі доступу до всіх відео уроків та додаткових матеріалів пройдених Модулів (Курсів) на строк до 12 місяців;

J. зворотній зв'язок від куратора/ментора не рідше, ніж 1 раз на тиждень (у письмовій, відео або аудіо формі).

При цьому, Ви маєте розуміти, що здійснивши реєстрацію на Модуль (Курс)/Інтенсив, Ви дали свою однозначну згоду з умовою, що до Projector не може бути пред'явлено жодних претензій щодо результативності застосування Студентом отриманих в результаті проходження навчання знань та навичок. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Студентові.

3. ЯК ОПЛАТИТИ НАВЧАННЯ


3.1 Актуальна ціна Курсу/Професіуму/Інтенсиву вказується на відповідній веб-сторінці Курсу на Сайті.

Оскільки Професіум є набором Модулів (Курсів), вартість Професіуму дорівнює сумі вартостей всіх Модулів (Курсів) в його складі.

3.1.1. В момент вступу на Професіум, за Студентом фіксуються ціни на кожен Модуль (Курс), тобто вони будуть незмінні незалежно від того, чи змінюється вартість певного Модулю (Курсу) на Сайті. Дана умова скасовується у випадку, якщо Студент припиняє навчання.

3.1.2. Студенту надається знижка у фіксованому розмірі (в кожного Професіуму розмір знижки вказується на відповідній сторінці Сайту) від вартості всього Професіуму. При цьому, вказану знижку Студент може використати при оплаті останнього Модулю (Курсу) відповідного Професіуму.

3.2. Ви можете здійснювати оплату за навчання (на Курсі або Професіумі):

  • за окремий Курс або Модуль (Курс) в складі Професіуму;
  • Помісячно.

За Інтенсив оплата вноситься одразу в повному розмірі.

При оплаті помодульно, ціна Модулю (Курсу) є нижчою, ніж при оплаті помісячно.

Перший платіж повинен бути здійснений до першого заняття. Доступи до всіх матеріалів Модулю (Курсу)/Інтенсиву надаються Студенту лише після оплати.

3.3 Ви можете здійснити оплату у національній валюті України (за курсом Національного Банку України на дату платежу) – гривні через онлайн платіжні системи, що використовуються Сайтом, а також на підставі виставленого рахунку (українською або англійською мовами, у гривнях та/або доларах/євро).

3.4. Ми повернемо сплачені кошти за Модуль (Курс), якщо Студент звернеться з відповідним запитом протягом 7 днів від дати старту навчання. Врахуйте, що кошти, сплачені за Відеокурси, поверненню не підлягають. Також, в разі придбання послуги (Модулю (Курсу), Інтенсиву тощо) з використанням подарункового сертифікату, кошти за таку послугу не повертаються.
У випадку реєстрації на Інтенсив - кошти можуть бути повернуті лише до дати старту навчання (до дати проведення першого заняття).
На Сайті Модулю/Курсу/Інтенсиву може бути вказано інший порядок повернення коштів – в такому випадку застосовуються умови, вказані на Сайті щодо окремого Модулю/Курсу/Інтенсиву.
Для повернення коштів Студент має надіслати письмове повідомлення на пошту hello@prjctr.com.ua, вказавши про неможливість продовження навчання. У всіх інших випадках повне чи часткове повернення оплати не здійснюється.

3.5. Студент не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини чи через третіх осіб, за поведінку яких Projector не несе відповідальність.

Послуги вважаються належно наданими Projector після відкриття Студенту доступу до матеріалів Курсу/Модулю/Інтенсиву, зокрема, якщо Студент ознайомлюється з матеріалами Курсу/Модулю/Інтенсиву. Доказом ознайомлення можуть бути відповідні записи програмного забезпечення (зокрема, Notion), прослуховування Студентом лекції(й), відвідування інших веб сторінок з матеріалами Курсу/Модулю/Інтенсиву тощо.

Будь-які дії із ознайомлення є підтвердженням прийняття Студентом наданих послуг, засвідчують його волю на настання правових наслідків особистого отримання наданих в повній мірі та належної якості послуг. В такій ситуації підписання акту приймання-передачі наданих послуг зі сторони Студента не потрібно (окрім випадку, коли Студент просить скласти і підписати такий акт).

Якщо Студент з будь-яких причин був відсутнім на вебінарах та/або інших заходах в межах Курсу/Модулю/Інтенсиву він не може посилатись на ненадання чи неналежне надання послуг, якщо ознайомився з матеріалами Курсу/Модулю/Інтенсиву.

3.6. Якщо Ви вирішуєте припинити (не продовжувати) навчання (проходження обраного Модулю (Курсу)/Інтенсиву), врахуйте, що за Вами не зберігається місце у наступному наборі на Модуль (Курс)/Інтенсив та Ви не маєте можливості продовжити навчання з моменту, на якому припинили. Тобто, у Вас є можливість розпочати навчання лише з самого початку Модулю (Курсу)/Інтенсиву та за умови здійснення нової повної оплати навчання на відповідному Модулі (Курсі)/Інтенсиві за актуальними на дату такої оплати цінами.

3.7. Якщо Ви платите помісячно, на електронну пошту, вказану під час реєстрації на Сайті, ми надішлемо повідомлення про дату наступної оплати. За відсутності наступної оплати до вказаної дати Студенту не відкриваються матеріали для продовження Модулю (Курсу).

4. ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ


4.1. За умови виконання тестового завдання, що з'являється при реєстрації, Студент може здійснити перший платіж (п. 3.2), після чого він отримує доступ до матеріалів Модулю (Курсу)/Інтенсиву через Особистий кабінет, зареєстрований на Сайті, або через електронну пошту, вказану при реєстрації. Навчання розпочинається з дня запуску Курсу (першого Модулю (Курсу) Професіуму)/Інтенсиву – дати першого заняття.

4.2. Дата початку (набору) кожного Модулю (Курсу)/Інтенсиву зазначається на веб-сторінці Сайту. Місце в групі бронюється за Студентом лише після внесення першого платежу (п.3.2).

4.3. Ви маєте право проходити паралельно декілька Модулів (Курсів)/Інтенсивів, якщо Ваша база знань та вмінь це дозволяє, і якщо певний Модуль (Курс)/Інтенсив не вимагає попереднього завершення іншого (отримання Сертифікату).

4.4. Студенту може бути відмовлено у переведенні на наступний Модуль (Курс)/Інтенсив та припинено його навчання на Професіумі та/або на Курсі/Інтенсиві, у випадках:

Ігнорування Студентом домашніх завдань та лекцій;

Невиконання (неуспішне виконання, не зараховане куратором) курсового проекту і завершення Модулю (Курсу)/Інтенсиву без отримання Сертифікату;

Порушення обов'язків Студента, визначених розділом 5 цього Договору.

4.5. В разі, якщо Ви вже проходили певний Модуль (Курс) як окремий Курс Projector та успішно його завершили (отримали Сертифікат), Вам такий Модуль (Курс) зараховується автоматично і Ви можете проходити одразу наступний Модуль (Курс) Професіуму. За наявності можливості, Projector має право запропонувати Вам Модулі (Курси) на заміну вже пройденого.

4.6. Після успішного проходження 1 або 2 Модулів (Курсів) Ви можете змінити Професіум на суміжний, в якому ці Модулі (Курси) також входять в Програму.

4.7. Projector не несе відповідальність, якщо Студент пропустив семінар, вебінар, лекцію, інші елементи Модулю (Курсу)/Інтенсиву, розраховані на їх сприйняття Студентом шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми навчання.

4.8. Усі навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, Студент може не погоджуватися із позиціями, викладеними у цих матеріалах. У такому разі, Студент може на електронну пошту повідомити про це Projector, вказуючи достатні та обґрунтовані причини. Projector має право на власний розсуд відповісти на таке звернення або не відповідати. Не згода Студента з навчальним матеріалом та/або порядком чи формою його викладення, не є підставою для односторонньої відмови від Модулю (Курсу)/Інтенсиву як послуги неналежної якості.

4.9. Під час проходження Модулю (Курсу)/Інтенсиву Студент може отримувати онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (Viber, Telegram, Slack) або інший канал зв'язку на вибір Projector. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн вебінарів (сесій зворотного зв'язку), які можуть надаватися у рамках Модулю (Курсу)/Інтенсиву чи інших труднощів, які можуть виникнути у Студента впродовж проходження Модулю (Курсу)/Інтенсиву. Projector може відмовити в таких консультаціях, якщо запити не стосуються Модулю (Курсу)/Інтенсиву.

4.10. Проходження Професіуму завершується фінальною курсовою роботою. За умови успішного завершення всіх Модулів (Курсів) (отримання сертифікатів) та виконання курсової роботи (зарахування її куратором) Студент отримує Диплом з додатком власного зразка Projector.

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА


5.1. Прийняти та оплатити послуги.

5.2. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Модулю (Курсу)/Інтенсиву, Навчальних матеріалів третім особам, не придбавати Модуль (Курс)/Інтенсив/Професіум в складчину.

5.3. Не поширювати, не розповсюджувати будь-яким способом повністю або будь-яку частину матеріалів Модулю (Курсу)/Інтенсиву третім особам.

5.4. Не ображати публічно (в соцмережах, внутрішніх чатах тощо) куратора, менеджера або іншого студента Модулю (Курсу)/Інтенсиву.

5.5. Не розміщувати на Сайті або в будь-яких службах, що стосуються Модулю (Курсу)/ Інтенсиву (соцмережі, чати тощо) матеріали, що порушують авторське право, особисті права інших осіб.
5.6. Використання для виконання домашніх робіт та курсових проєктів чужих робіт, сторонньої допомоги, а також штучного інтелекту (ШІ) (якщо це не дозволено безпосередньо куратором), забороняється. Ми очікуємо, що студенти працюють над своїми проєктами задля власного розвитку, а не лише для отримання Сертифікату. Projector не перевірятиме роботи на предмет плагіату (використання чужих праць в якості своїх) та/або нечесної практики виконання (виконання зі сторонньою допомогою, з використанням ШІ), але куратори Модулю (Курсу)/Інтенсиву зрозуміють, якщо роботу виконав не Студент особисто, або Студент, але зі сторонньою допомогою та/або з використанням ШІ. В такому випадку, викладач залишає за собою право не давати фідбек та не зараховувати таке виконання. Такі ж умови стосуються двох ідентичних робіт на Курсі/Інтенсиві. У випадках виявлення зазначених порушень, Projector може достроково односторонньо відмовитись від Договору без повернення оплаченої вартості Модулю (Курсу)/Інтенсиву.

5.7. Не вживати нецензурні вирази, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру; вислови, метою яких є навмисна провокація різкої реакції інших учасників навчання.

5.8. Не розміщувати рекламу, комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не стосуються тематики навчання (спам).

6. ЩО БУДЕ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЦИХ ОБОВ'ЯЗКІВ


6.1. В разі порушення Студентом розділу 5, а також у випадку несвоєчасної оплати, Projector може достроково односторонньо відмовитись від Договору, припинити надавати послуги та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи.

6.2. У випадку дострокового припинення Договору відповідно до п.6.1 повернення сплачених Студентом коштів не здійснюється.

6.3. У випадку виявлення Projector порушень, передбачених п.п. 5.2, 5.3, 7.4 цього Договору, Студент зобов'язаний протягом 10 днів з дня отримання вимоги сплатити неустойку, розмір якої є об'єктивним вираженням завданої Projector шкоди, у розмірі 300% вартості Модулю (Курсу)/Інтенсиву, а також відшкодувати завдану майнову шкоду (збитки та упущену вигоду). Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим засобами, що доводять порушення.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


7.1. Права інтелектуальної власності на Сайт, Навчальні матеріали, використані на Платформі, зокрема, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Projector.

7.2. Projector використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.3. Projector не передає Студенту будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені договором.

7.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, а також в програмах та месенджерах, пов'язаних з наданням послуг Студенту, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Студента (будь-якої іншої особи), без права поширювати контент в мережі Інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

7.5. Студент безоплатно надає Projector (та/або Замовнику*) дозвіл (невиключну, безстрокову, безвідкличну ліцензію, без обмеження території дії) розповсюджувати, поширювати, доводити до загального відома публіки, публікувати (в тому числі вперше) твори, виконані Студентом під час проходження Модулю (Курсу)/Інтенсиву, в соцмережах, на Сайті, під час проведення різноманітних освітніх та культурних заходів, та/або на будь-яких інших ресурсах без використання з комерційною метою (тобто без отримання оплати від третіх осіб за використання). Такі твори можуть бути виконані одним Студентом і в співавторстві з іншими студентами або куратором.

* Замовник – це особа (компанія), що звернулась до Projector для проведення певного дослідження, розробки концепції тощо, в межах яких Студент під час виконання курсового проекту розробив певні твори самостійно або в співавторстві.

7.6. Врахуйте, що вебінари записуються і такі записи поширюються серед студентів навчальної групи в якості матеріалу Курсу. Таким чином, акцептуючи цей договір, Студент (його законний представник) надає Projector безвідкличний, безоплатний, невиключний дозвіл на запис і фіксацію зображення Студента (виведеного з камери пристрою, з якого Студент долучається до вебінару), а також на поширення таких записів серед інших студентів. Якщо Ви не згодні з зазначеним, просимо долучатись до вебінарів з вимкненою камерою на Вашому пристрої. Однак, врахуйте, що в певних випадках ввімкнення камери є обовязковим і факт Вашої участі у вебінарі (занятті) без ввімкнення камери може мати наслідком незарахування куратором Вашого відвідування або в інший спосіб перешкодити Вашій участі у навчання та наданню Вам послуг. Відтак, вимикаючи камеру Ви дієте на власний ризик та під власну відповідальність.

7.7. Ми можемо запросити надати Вашу фотографію (або ж запросити Вас на фото/відео-зйомку), для розміщення її на наших ресурсах в інформаційних матеріалах, пов’язаних з навчанням в Projector. Надаючи нам своє фото або беручи участь у зйомці, Ви надаєте Projector безоплатну, безстрокову безвідкличну згоду (дозвіл) на виготовлення та на використання таких фото/відео, а саме: на публічний показ, відтворення, розповсюдження фотографій з зображенням Студента та аудіовізуальних творів і відеограм з його участю, в тому числі з рекламною метою, зокрема, але не виключно: на сайтах, які використовує Projector, в соцмережах, в електронних, друкованих виданнях, в інформаційних та інших матеріалах, пов'язаних з діяльністю Projector.

7.8. Студент (його законний представник) надає Projector безоплатну, безстрокову згоду (дозвіл) на публічне відтворення, розміщення імені (прізвища, імені) Студента, в тому числі з рекламною метою, зокрема, але не виключно: на сайтах, які використовує Projector, в соцмережах, в електронних, друкованих виданнях, в інформаційних та інших матеріалах, пов'язаних з діяльністю Projector. Таке розміщення може відбуватись виключно у матеріалах, пов’язаних з проходженням Курсів у Projector та їх результатами.

7.9. Врахуйте, що надаючи нам коментарі та відзиви (у створених чатах, у формах на сайті, під постами та іншими публікаціями в соціальних мережах та на інших майданчиках, тощо) щодо Послуг/Інституту/представників Інституту/Платформи, Ви надаєте нам згоду на використання (зокрема, шляхом публікування на сторінках сайтів та соціальних мереж, при цьому може бути відображено ім’я (нікнейм) Вашого профілю), а також передачу таких коментарів/відзивів третім особам з будь-якою метою, без отримання від Вас додаткової згоди.

8. ФОРС-МАЖОР


8.1. Ми розуміємо, що життєві об'єктивні обставини можуть вносити непередбачувані корективи в можливість виконання цього договору, і цим передбачаємо, що Projector та/або Студент звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботаж; стихійні лиха; відключення електропостачання, інтернету або телекомунікацій; введення державних обмежень, що унеможливлюють вчасне та повноцінне функціонування сервісу та/або будь-які інші обставини, внаслідок дії яких Projector об'єктивно не може вчасно, повно, якісно тощо надати послуги. Строк виконання зобов'язань в такому разі відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, до моменту відновлення повноцінної роботи Projector та Сайту.

8.2. Про виникнення обставин форс-мажору, а також про їх завершення та відновлення роботи Projector, ми будемо негайно інформувати шляхом розміщення інформації на Сайті.

8.3. Просимо врахувати, що з метою збереження Projector та гарантування можливості відновлення його роботи, протягом строку дії обставин форс-мажору, але не більше, ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, ми не зможемо проводити повернення сплачених Студентом за навчання коштів. Проте, ми будемо вживати всі залежні від нас заходи, щоб скоротити цей строк.

8.4. Разом з тим, якщо обставини, зазначені в п. 8.1, будуть тривати більше, ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, Студент має право відмовитись від послуг в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це на пошту hello@prjctr.com.ua, та звернутись за поверненням сплачених коштів за навчання, яке не було розпочате/завершене. В такому разі, ми здійснимо повернення Вам коштів, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг. При цьому, Projector зробить все можливе для того, щоб розглянути Ваше звернення якомога швидше, але не довше, ніж протягом 20 (двадцяти) календарних днів, та у випадку обґрунтованості – здійснить повернення коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

9. ЯКЩО СТУДЕНТ – НЕПОВНОЛІТНІЙ


9.1. Деякі наші Модулі/Курси/Професіуми/Інтенсиви орієнтовані на прогресивну молодь. У тому випадку, якщо на Модуль/Курс/Професіум/Інтенсив реєструється малолітній (до 14 років) або неповнолітній (від 14 до 18 років), далі – «підліток», то відповідальність за виконання цього договору покладається на їх законних представників (батьків, опікунів).

9.2. Ми ґрунтуємо наші з Вами відносини на довірі та порядності, і тому вважаємо, що якщо підліток реєструється на Модуль/Курс/Професіум/Інтенсив, здійснює оплату, тобто акцептує цей договір, то всі вказані дії вчиняються під контролем відповідальної особи – законного представника. Відтак, акцептуючи договір законний представник підлітка запевняє нас та гарантує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання відповідного правочину, в тому числі на підставі ч. 2 ст. 65, ч.ч. 1, 2 ст. 74 Сімейного кодексу України, що діє за згодою другого з подружжя, а в разі перебування в незареєстрованому шлюбі – за згодою іншої особи, з якою проживає однією сім'єю.

9.3. Ми забезпечуємо лише навчання Студента, відповідно до програми обраного Модулю (Курсу)/Інтенсиву. Догляд та/або нагляд за неповнолітнім, проведення будь-яких виховних заходів, не входить до наших обов'язків.

9.4. Враховуючи, що Студент, що не досяг 14 років, є малолітньою особою відповідно до чинного законодавства України, і не несе відповідальність за шкоду, завдану нам та/або третій особі, всю відповідальність в повному розмірі за вказану шкоду несе законний представник.

9.5. Студент від 14 до 18 років є неповнолітньою особою відповідно до чинного законодавства України і несе відповідальність за шкоду, завдану нам та/або третій особі відповідно до положень чинного цивільного законодавства України. В частині, в якій Студент не може нести відповідальність за завдану ним шкоду, відповідальність перед нами та/або третіми особами несе законний представник.

10. ЩО ЩЕ СЛІД ВРАХУВАТИ


10.1. В разі виникнення спору Projector зробить все можливе для врегулювання його в мирному порядку. У випадку недосягнення згоди, Сторони передадуть спір на розгляд суду у порядку, визначеному законодавством України.

10.2. Договір діє до моменту закінчення проходження Курсу/Модулю/Професіуму/Інтенсиву відповідно до Програми.

10.3. Приєднуючись до цього договору Студент (його законний представник) надає Projector право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності Projector.

10.4. Projector може змінити умови цього договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. У випадку незгоди зі зміненими умовами Студент має право розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Projector.

10.5. У випадках, що не передбачені договором, застосовуються умови, встановлені законодавством України.

10.6. Якщо інше не передбачено цим договором, достатнім доказом виконаних Студентом дій будуть інформаційні (облікові) записи у відповідних програмах, які використовує Projector, та/або на серверах, що забезпечують роботу Сайту, незалежно від способу і/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.

10.7. Projector не несе відповідальності перед Студентом:

- при відмові Студента від отримання послуг (припиненні навчання);

- за протизаконні дії третіх осіб, а також за наслідки дії обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території України, аварійна відсутність Інтернет зв'язку, інші обставини, непідвладні контролю з боку Projector та/або залучених ним третіх осіб, в результаті яких Студент не може своєчасно та/або в повному обсязі отримати послуги;

- за будь-яку шкоду, завдану Студенту в результаті його власних дій та/або дій третіх осіб, за яких Projector не відповідає;

- за неможливість надання послуг в результаті відрахування Студента з навчання з підстав, визначених цим договором.

10.8. Приєднуючись до договору (Публічної оферти), Студент надає Projector дозвіл на здійснення запису телефонних розмов, з метою контролю та покращення сервісу, а також на використання таких записів в якості доказових матеріалів в суді, інших органах та установах.

Projector – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОДЖЕКТОР СКУЛ», або інша фізична чи юридична особа, яка під час ведення діяльності з іншими особами на законних підставах використовує комерційне позначення чи торговельну марку «PROJECTOR».

Реквізити: ТОВ «ПРОДЖЕКТОР СКУЛ», КОД 43502010, Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 81-А, кв. 2, тел. +380674189578, ел. пошта: hello@prjctr.com.ua