Публічна оферта. Бібліотека

Привіт!

Ви читаєте це, бо ми, Інститут Projector* , маємо переконатись що наша співпраця буде чесною. Уявіть, що ми з вами зустрілись особисто і зараз розкажемо, які послуги ми пропонуємо, як їх оплатити, що ми очікуємо від вас під час користування онлайн бібліотекою і що робити, якщо очікування не справдились.

Будь ласка, прочитайте цю публічну оферту і якщо ви не згодні з умовами надання послуг Projector, тоді Ваше користуванням Сайтом обмежується лише читанням безкоштовної інформації.

Projector пропонує фізичним та юридичним особам (далі – «Користувач», для юридичних осіб Користувачем є фізична особа, дані якої вказані при оформленні Підписки) приєднатися до цього договору про надання послуг (далі – «Договір»).

Договір приєднання не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, оскільки Projector залишає за собою право відмовитись від укладення договору з Користувачем, якщо особа не готова виконувати умови користування онлайн бібліотекою.

Проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати та/або отримання доступу до матеріалів онлайн бібліотеки, є приєднанням до Договору та укладенням правочину згідно правил Закону України «Про електронну комерцію».1. ЯКІ ПОСЛУГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ

1.1 Projector зобов'язується надати Користувачу:

А) після оплати послуг (Підписки) – доступ до матеріалів онлайн бібліотеки Projector на сайті https://prjctr.com/library (далі – «Сайт»), шляхом авторизації на Сайті через Google-пошту, яку Користувач вказував при реєстрації;

Б) Підписка надається Користувачу строком на 365 днів; при цьому, матеріали онлайн бібліотеки постійно оновлюються та доповнюються, і Користувач має доступ до всіх матеріалів Сайту, в тому числі нових, без здійснення будь-яких додаткових оплат.

1.2. Користувач зобов'язується прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті.

1.3. Безоплатні матеріали. Онлайн бібліотека Projector містить матеріали (статті), які знаходяться у відкритому доступі та доступні для ознайомлення зареєстрованим користувачам без стягнення будь-якої плати.2. ЯК ЗДІЙСНИТИ ОПЛАТУ ПІДПИСКИ

2.1 Актуальна вартість Підписки зазначається на сайті онлайн бібліотеки.

2.2 Ви можете оплатити Підписку після реєстрації на Сайті, у національній валюті України — гривні через онлайн платіжні системи, що використовуються Сайтом.

2.3 Оплата Підписки проводиться разово за період користування тривалістю у 365 календарних днів (строк або період Підписки).

2.3.1. Один раз у рік, зазвичай у листопаді місяці (конкретна дата кожного року визначається Projector та доводиться до відома користувачів шляхом розміщення інформації на Сайті) у Користувача є можливість придбати Підписку зі знижкою 50% від звичайної вартості. Додаткові промокоди не сумуються з цією знижкою.

2.3.2. Після закінчення оплаченої Підписки з банківської карти Користувача, вказаної при реєстрації на Сайті, автоматично списується вартість Підписки за наступний період, про що Користувачу буде направлено відповідне повідомлення про продовження Підписки на вказану під час реєстрації електронну пошту. При цьому, у разі придбання Користувачем Підписки за акційною ціною відповідно до п.2.3.1, сума списання дорівнюватиме повній вартості Підписки, без врахування знижки.

2.4. Якщо Користувач не бажає продовжувати користування онлайн бібліотекою на наступний період, він має можливість повідомити про це Projector шляхом натиснення відповідної кнопки «Відписатись». В такому разі з Користувача не буде автоматично стягуватись вартість Підписки на наступний період відповідно до п.2.3.2. При цьому, за Користувачем зберігаються всі доступи до матеріалів онлайн бібліотеки за оплачений період Підписки.3. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1 Права інтелектуальної власності на Сайт, розміщені на Сайті матеріали, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Projector.

3.2 Projector також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

3.3 Projector надає Користувачу обмежену, невиключну, відкличну і без права надання субліцензії ліцензію на доступ до Сайту та використання розміщених на Сайті матеріалів.4. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА ТА ЩО БУДЕ В РАЗІ ЇХ ПОРУШЕННЯ

4.1. Користувач зобов'язаний:

4.1.1. Не копіювати будь-яким способом та поширювати (чи будь-яким чином відтворювати) матеріали Сайту публічно (в мережі Інтернет або в будь-який інший спосіб) та (або) не передавати доступ до Сайту третім особам, які не є Стороною Договору та(або) придбавати Підписку в складчину (кількома особами);

4.1.2. Не ображати (в соцмережах, внутрішніх чатах тощо) авторів розміщених на Сайті матеріалів, інших користувачів.

4.1.3 Не висловлювати публічно (в соцмережах, внутрішніх чатах тощо) заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; до зміни адміністративних меж або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель або споруд, насильницького виселення громадян; до агресії або до розв'язання військового конфлікту; будь-які повідомлення та інші дії, які заборонені законодавством України.

4.1.4 Не розміщувати на Сайті або в будь-яких службах, що стосуються онлайн бібліотеки (соцмережі, чати тощо) матеріали, що порушують авторське право.

4.1.5 Не вживати нецензурні вирази, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру; вислови, метою яких є навмисна провокація різкої реакції інших користувачів Сайту.

4.1.6 Не розміщувати рекламу, комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики матеріалів онлайн бібліотеки (спам).

4.2 У випадку порушення Користувачем обов'язків, визначених у п. 4.1, Projector має право дострокового припинити Договір, повідомивши про це Користувача, та заблокувати доступ Користувача до Сайту. В такому разі повернення сплачених Користувачем коштів за Підписку не здійснюється.

4.3 Якщо Користувач просить перенести доступ до Сайту на іншу електронну пошту, Projector блокує всі доступи на поточній електронній пошті та активує доступ на актуальній (яку повідомив Користувач). Договір вважається переукладеним на тих самих умовах і для такого Користувача продовжується перебіг оплаченого строку Підписки.

4.4 У випадку виявлення Projector порушень, передбачених п.п. 4.1.1, Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості річної підписки. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ми розуміємо, що життєві об'єктивні обставини можуть вносити непередбачувані корективи в можливість виконання цього Договору, і цим передбачаємо, що Projector та/або Користувач звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботаж; стихійні лиха; відключення електропостачання, інтернету або телекомунікацій; введення державних обмежень, що унеможливлюють вчасне та повноцінне функціонування сервісу та/або будь-які інші обставини, внаслідок дії яких Projector об'єктивно не може вчасно, повно, якісно тощо надати послуги. Строк виконання зобов'язань в такому разі відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, до моменту відновлення повноцінної роботи Projector та Сайту.

5.2. Про виникнення обставин форс-мажору, а також про їх завершення та відновлення роботи Projector та Сайту, ми будемо негайно інформувати шляхом розміщення інформації на Сайті.

5.3. Просимо врахувати, що повернення сплачених за Підписку коштів не здійснюється, ми перенесемо (продовжимо) період Підписки, з врахуванням часу, протягом якого Сайт не був доступним та/або надамо Користувачу іншу пропорційну компенсацію (доступ до додаткових матеріалів тощо).

6. ЩО ЩЕ СЛІД ВРАХУВАТИ

6.1 В разі виникнення спору Projector зробить все можливе для врегулювання його в мирному порядку. У випадку недосягнення згоди, Сторони передадуть спір на розгляд суду у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2 Договір діє до моменту його припинення відповідно до п. 4.2, а також за ініціативою Користувача, шляхом натискання відповідної кнопки «Відписатись».

6.3 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Projector право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності Projector, а також на здійснення запису телефонних розмов, з метою контролю та покращення сервісу, а також на використання таких записів в якості доказових матеріалів в суді, інших органах та установах.

6.4 Projector може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Projector.

6.5 Приєднуючись до цього Договору Користувач висловлює своє прохання до Projector здійснювати його обслуговування та надавати відповідний контент (інформацію, лекцію, відео матеріал тощо) мовою оригіналу, що може бути іншою, ніж державна мова.

6.6 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені чинним законодавством.

6.7. Звертаємо увагу, що на період проведення різноманітних акцій та заходів, як-то: святкові, благодійні тощо, умови надання послуг можуть дещо відрізнятись від тих, які викладені в цій оферті. В такому випадку Користувача буде в обов'язковому порядку проінформовано на адресу електронної пошти, а також шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

*Projector – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОДЖЕКТОР СКУЛ», або будь-яка інша фізична чи юридична особа, яка під час ведення діяльності з іншими особами використовує комерційне позначення чи торговельну марку «PROJECTOR».

Реквізити
: ТОВ «ПРОДЖЕКТОР СКУЛ», КОД 43502010, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 81а, тел. +380674189578