Marketing 27 липня 2018

Раздолбай vs перфекционист: саморедактура текста

Стаська Падалка — копирайтерка, авторка книги «В ожидании копирайтера»

за 950 грн на рік