Публічна оферта щодо участі у проекті «Projector Foundation»

Вітаємо!

Якщо Ви читаєте цей текст – Ви маєте можливість стати учасницею фундаційної групи.

Фундаційні групи – навчальні групи, сформовані з дівчат, які подали заявку на участь у проекті «Projector Foundation» https://prjctrfoundation.com/ (далі також – «Проект») та отримали можливість здобути якісну сучасну creative&tech освіту в Інститутi Projector (далі – «Projector») безоплатно*.

*безоплатно – тобто, Ви як студент не вносите оплату за навчання.

Будь ласка, прочитайте цю публічну оферту і якщо Ви не згодні з умовами надання послуг Projector, то не завершуйте реєстрацію і тоді Ваше користуванням Сайтом обмежиться лише читанням інформації.

Цей документ є договором приєднання, та не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, оскільки Projector залишає за собою право відмовитись від укладення договору зі Студентом, якщо особа не готова для обраного нею Курсу та/або не відповідає вимогам до учасників Проекту.

БУДЬ ЛАСКА, врахуйте, що будь-яка з наступних дій:

  • Заповнення заявки на приєднання до Проекту;
  • Проставлення галочки навпроти поля «Приймаю умови публічної оферти»;

Вчинені разом та/або кожна окремо, підтверджують однозначний, інформований та беззастережний акцепт Вами умов даного договору та прирівнюється до власноручного підпису (тут ми з Вами погодили порядок вчинення дій, що вважається прийняттям пропозиції та укладенням правочину згідно правил Закону України «Про електронну комерцію»).

1. ХТО МИ І ЩО З ПРОЕКТОМ?

1.1 Інститут Projector – платформа, яка допомагає професіоналам різного рівня та спеціалізації розвивати системні та точкові навики в дизайні інтерфейсів, графічному дизайні, розробці, фронт-енді, проджект-менеджменті, інтернет-маркетингу, англійській мові тощо.

Всі навчальні матеріали розміщуються та адмініструються Projector за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на сайті https://prjctr.com далі – «Сайт» або «Платформа»). Projector може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше програмне середовище, при цьому, Студент повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість навчання.

1.2 Курс – сукупність навчальних елементів (відео та аудіо-матеріалів, завдань, тощо), які надаються протягом певного періоду часу (тривалість) та складені відповідно до певної тематики (програми) та в межах яких надаються послуги.

Послуги під час Курсу надають особи, залучені Projector, які відповідають вимогам щодо якості послуг. До кожного Курсу приєднано відповідних куратора/ментора/відповідального менеджера.

Тривалість кожного Курсу вказується на Сайті та починає відраховуватись від дати першого заняття. Projector може змінювати дату старту Курсу, про що обов'язково повідомляє Студента не пізніше, ніж за 3 дні до початку. Також, тривалість Курсу може змінюватися в залежності від темпу роботи групи, але не більше, ніж на 3 місяці (враховуючи канікули/перерви на свята, форс-мажорні обставини тощо).

1.3 Студент – фізична особа, дані якої вказані при реєстрації та яка є учасником процесу навчання. У тому випадку, якщо Студентом є неповнолітня особа (що не досягла 18 років) цей договір від її імені та в її інтересах укладають законні представники (батьки, опікуни (піклувальники)), на яких покладається обов'язок забезпечувати дотримання викладених нижче умов.

1.4 Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

1.5 Особистий кабінет – обліковий запис Студента на Платформі, який адмініструється Projector і через який Студент отримує доступ до Курсів/Модулів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

1.6. Проект – програма, запущена Projector Foundation, що полягає в розробці спеціальних короткострокових, але інтенсивних Курсів, з метою надати Студенту знання та практичні навички, достатні для того, щоб розпочати роботу на посаді креативного або технічного молодшого спеціаліста.

Курси в рамках Проекту запускаються за кошти донорів. Групи стартують у міру збору коштів. Щоб потрапити на курс, потрібно заповнити вступну анкету та пройти відбір.

Якщо на момент Вашої реєстрації на курс набір закрито — Ви обов'язково отримаєте від нас лист із інформуванням про орієнтовний період запуску.


2. ПРОЕКТ – ДЛЯ СТУДЕНТА

Право на безкоштовне навчання в Projector Foundation можна отримати лише 1 раз. Тобто, навчатися безкоштовно Ви можете лише на одному обраному Курсі. При цьому, дозволяється подавати паралельно декілька заявок на різні Курси Проекту.

Щоб стати Студентом, після реєстрації Вам потрібно заповнити вступну анкету на відповідний Курс та пройти відбір. В анкеті слід вказувати лише правдиві дані. У разі виявлення невідповідності даних анкети реальності/вказання Вами неправдивої інформації, Вам буде відмовлено в участі в Проекті.

ВАЖЛИВО! Ми не розглядаємо вступну анкету:

  • У випадку, якщо анкета заповнена українською/російською мовами (мова заповнення анкети — англійська);
  • У випадку, якщо студентка вже проходила навчання на курсах від Projector Foundation або INCO Academy;
  • Англійська мова на рівні, нижче Intermediate.

Відбір на навчання згідно анкет здійснюється на конкурсній основі, за наступними критеріями:

— знання англійської на рівні Intermediate і вище;
— розуміння професійної сфери;
— поточна ситуація з роботою;
— мотивація до навчання (рекомендовано 500 символів на питання).

За умови зарахування на Курс, Ви отримаєте від нас лист – повідомлення. Врахуйте, що В листі будуть вказані умови та строк для підтвердження Вами участі у Проекті. Важливо! Якщо у вказаний строк Ви не підтвердите свою участь на Курсі— ми можемо виключити Вас з переліку студентів або, за спільною згодою, перенести навчання на інший потік (набір) Курсу.

Після зарахування на Курс Студент отримує:

A. доступ до відеолекцій та додаткових матеріалів куратора/ментора (у вигляді презентацій, статей, аудіо та відео файлів, посилань на зовнішні ресурси для ознайомлення тощо);

B. доступ до онлайн зустрічей з куратором/ментором не рідше, ніж 1 раз на 2 тижні (здійснюються з допомогою сервісу Zoom або іншого подібного сервісу);

C. доступ до деяких тематичних лекцій, що містяться в онлайн бібліотеці Projector на Cайті (інформацію щодо переліку таких лекцій може надати менеджер окремого Курсу);

D можливість по завершенню Курсу отримання Сертифікату власного зразка Projector, задля чого Студент повинен виконати, а куратор зарахувати мінімум 70% домашніх завдань (якщо на лендингу Курсу не вказано інших умов) та 100% курсових проектів до дати завершення Курсу (на розсуд куратора, Студенту може бути надано додатковий час (до 14 календарних днів) для здачі робіт, яких не вистачає); при цьому, Projector може ставити додаткові умови для отримання Сертифікату, про що Студент буде завчасно проінформований;

E. збереження після завершення навчання доступу до всіх відео уроків та додаткових матеріалів пройденого Курсу на строк до 6 місяців;

F. зворотній зв'язок від куратора/ментора не рідше, ніж 1 раз на тиждень (у письмовій, відео або аудіо формі).

При цьому, Ви маєте розуміти, що здійснивши реєстрацію на Курс, Ви дали свою однозначну згоду з умовою, що до Projector не може бути пред'явлено жодних претензій щодо результативності застосування Студентом отриманих в результаті проходження навчання знань та навичок. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Студентові.

3. ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ

3.1. За умови відбору Студента до Проекту, він отримує доступ до матеріалів Курсу через Особистий кабінет, зареєстрований на Сайті, або через електронну пошту. Навчання розпочинається з дня запуску Курсу.

3.2. Про дату початку навчання на Курсі Вас додатково проінформують.

3.3. Ваше навчання на Курсі може бути припинене та доступ закрито у випадках:

  • Ігнорування Студентом домашніх завдань та лекцій;
  • Невиконання (неуспішне виконання, не зараховане куратором) курсового проекту і завершення Курсу без отримання сертифікату;
  • Порушення обов'язків Студента, визначених розділом 4 цього Договору.

При цьому, якщо протягом 1 місяця Студент не зробив 50% домашніх завдань і не виходить на зв'язок з менеджером курсу/куратором, такого Студента буду переведено на «пасивний режим» (матеріали Курсу будуть доступні, але фідбеків на домашні завдання та, відповідно, сертифікату по завершенню Студент не отримає).

3.4. Projector не несе відповідальність, якщо Студент пропустив семінар, вебінар, лекцію, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Студентом шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми Курсу.

3.5. Усі навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, Projector може не погоджуватися із позиціями, викладеними у цих матеріалах. Якщо Студент не погоджується із навчальним матеріалом, він може на електронну пошту повідомити Projector, вказуючи достатні причини. Projector має право на власний розсуд відповісти на таке звернення або не відповідати. Не згода Студента з навчальним матеріалом не є підставою для односторонньої відмови від Курсу як послуги неналежної якості.

3.6. Під час проходження Курсу Студент може отримувати онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (Viber, Telegram, Slack) або інший канал зв'язку на вибір Projector. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн вебінарів (сесій зворотного зв'язку), які можуть надаватися у рамках Курсу чи інших труднощів, які можуть виникнути у Студента впродовж проходження Курсу. Projector може відмовити в таких консультаціях, якщо запити не стосуються Курсу.

3.7. Якщо Ви вирішуєте припинити (не продовжувати) навчання на Курсі, врахуйте, що за Вами не зберігається місце у наступному наборі на Курс та Ви не маєте можливості продовжити навчання з моменту, на якому припинили, так само як можливості повторно взяти участь у Проекті.


4. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА

4.1. Підтвердити участь у навчання відповідно до отриманого листа-запрошення.

4.2. Сумлінно та самостійно виконувати всі завдання в межах Курсу.

4.3. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів третім особам.

4.4. Не поширювати, не розповсюджувати будь-яким способом повністю або будь-яку частину матеріалів Курсу третім особам.

4.5. Не ображати публічно (в соцмережах, внутрішніх чатах тощо) куратора, менеджера або іншого студента Курсу.

4.6. Не розміщувати на Сайті або в будь-яких службах, що стосуються Курсу (соцмережі, чати тощо) матеріали, що порушують авторське право, особисті права інших осіб. Якщо Студент видаватиме чужі роботи за власні під час проходження Курсу (вчинятиме плагіат), Projector може достроково односторонньо відмовитись від Договору та заблокувати доступ Студента до Курсу.

4.7. Не вживати нецензурні вирази, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру; вислови, метою яких є навмисна провокація різкої реакції інших учасників Курсу.

4.8. Не розміщувати рекламу, комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не стосуються тематики Курсу (спам).


5. ЩО БУДЕ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЦИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

5.1. В разі порушення Студентом розділу 4 Projector може достроково односторонньо відмовитись від Договору, припинити надавати послуги та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи. В такому разі повторна участь Студента у Проекті неможлива.

5.2. У випадку виявлення Projector порушень, передбачених п.п. 4.2, 4.3, 4.4 цього Договору, Студент зобов'язаний протягом 10 днів з дня отримання вимоги сплатити штраф у розмірі 300% звичайної вартості Курсу (згідно інформації на Сайті). Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим засобами, що доводять порушення.


6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Права інтелектуальної власності на Сайт, Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Projector.

6.2. Projector використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

6.3. Projector не передає Студенту будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені договором.

6.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, а також в програмах та месенджерах, пов'язаних з наданням послуг Студенту, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Студента (будь-якої іншої особи), без права поширювати контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

6.5. Студент безоплатно надає Projector та/або Грантодавцю**/Замовнику*** дозвіл розповсюджувати всі твори, виконані Студентом під час проходження Курсу, в соцмережах, на Сайті та/або на будь-яких інших ресурсах без використання з комерційною метою (тобто без отримання оплати від третіх осіб за таке використання). Такі твори можуть бути виконані одним Студентом і в співавторстві з іншими студентами або куратором.

** Грантодавець – це особа (компанія), що надала Projector Foundation грант, завдяки якому Студент бере участь у Проекті та проходить навчання.

***Замовник - це особа (компанія), що звернулась до Projector для проведення певного дослідження, розробки концепції тощо, в межах яких Студент розробив певні твори самостійно або в співавторстві.

6.6. Акцептуючи цей договір, Студент (його законний представник) надає**** Projector, а також третім особам, яких він визначить, безвідкличний, безоплатний, невиключний дозвіл на фотозйомку (фотографування особи відповідно до погодженої з фотографом тематики) та на відеозйомку (створення аудіовізуальних творів і відеограм за участю особи), а також на використання фотографій із зображенням та аудіовізуальних творів і відеограм з участю Студента, у будь-який спосіб, в тому числі шляхом їх публікації в тому числі в мережі Інтернет, відтворення, показу, розповсюдження, переробки, включення до інших творів, збірок тощо, подання до загального відома публіки таким чином, щоб її представники могли здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором необмежену кількість разів у всіх країнах світу протягом необмеженого строку.

Також, враховуючи норми ст.308 Цивільного кодексу України,Студент (законний представник) надає Projector, а також третім особам, яких він визначить, безоплатну, безстрокову безвідкличну згоду (дозвіл) на публічний показ, відтворення, розповсюдження фотографій з зображенням Студента та аудіовізуальних творів і відеограм з його участю, в тому числі з рекламною метою, зокрема, але не виключно: на сайтах, які використовує Projector, в соцмережах, в електронних, друкованих виданнях, в інформаційних та інших матеріалах, пов'язаних з діяльністю Projector.

*** У всіх випадках фото або відео-зйомки ми будемо інформувати Вас окремо, і якщо Ви вирішите відкликати свою згоду згідно цього п.6.6, будь ласка письмово повідомте нас про це на пошту hello@prjctr.com.ua. До моменту отримання Вашого письмового повідомлення ми сприймаємо Вашу згоду як чинну та однозначну, як вказано вище.


7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ми розуміємо, що життєві об'єктивні обставини можуть вносити непередбачувані корективи в можливість виконання цього договору, і цим передбачаємо, що Projector та/або Студент звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботаж; стихійні лиха; відключення електропостачання, інтернету або телекомунікацій; введення державних обмежень, що унеможливлюють вчасне та повноцінне функціонування сервісу та/або будь-які інші обставини, внаслідок дії яких Projector об'єктивно не може вчасно, повно, якісно тощо надати послуги. Строк виконання зобов'язань в такому разі відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, до моменту відновлення повноцінної роботи Projector та Сайту.

7.2. Про виникнення обставин форс-мажору, а також про їх завершення та відновлення роботи Projector, ми будемо негайно інформувати шляхом розміщення інформації на Сайті, і зробимо все можливе, щоб якомога швидше відновити надання послуг.


8. ЯКЩО СТУДЕНТ – НЕПОВНОЛІТНІЙ

8.1. Деякі наші Курси орієнтовані на прогресивну молодь. У тому випадку, якщо на Курс реєструється малолітній (до 14 років) або неповнолітній (від 14 до 18 років), далі – «підліток», то відповідальність за виконання цього договору покладається на їх законних представників (батьків, опікунів).

8.2. Ми ґрунтуємо наші з Вами відносини на довірі та порядності, і тому вважаємо, що якщо підліток реєструється на Курс, тобто акцептує цей договір, то всі вказані дії вчиняються під контролем відповідальної особи – законного представника. Відтак, акцептуючи договір законний представник підлітка запевняє нас та гарантує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання відповідного правочину, в тому числі на підставі ч. 2 ст. 65, ч.ч. 1, 2 ст. 74 Сімейного кодексу України, що діє за згодою другого з подружжя, а в разі перебування в незареєстрованому шлюбі за згодою іншої особи, з якою проживає однією сім'єю, але не перебуває у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі.

8.3. Ми забезпечуємо лише навчання Студента, відповідно до програми обраного Курсу. Догляд та/або нагляд за неповнолітнім, проведення будь-яких виховних заходів, не входить до наших обов'язків.

8.4. Враховуючи, що Студент, що не досяг 14 років, є малолітньою особою відповідно до чинного законодавства України, і не несе відповідальність за шкоду, завдану нам та/або третій особі. Всю відповідальність в повному розмірі за вказану шкоду несе законний представник.

8.5. Студент від 14 до 18 років є неповнолітньою особою відповідно до чинного законодавства України і несе відповідальність за шкоду, завдану нам та/або третій особі відповідно до положень чинного цивільного законодавства України. В частині, в якій Студент не може нести відповідальність за завдану ним шкоду, відповідальність перед нами та/або третіми особами несе законний представник.


9. ЩО ЩЕ СЛІД ВРАХУВАТИ

9.1 В разі виникнення спору Projector зробить все можливе для врегулювання його в мирному порядку. У випадку недосягнення згоди, спір буде передано на розгляд суду у порядку, визначеному законодавством України.

9.2 Договір діє до моменту закінчення проходження Курсу відповідно до Програми.

9.3 Приєднуючись до цього договору Студент надає Projector право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності Projector.

9.4 Projector може змінити умови цього договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. У випадку незгоди зі зміненими умовами Студент має право розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Projector.

9.5 Якщо інше не передбачено договором, застосовуються умови, встановлені законодавством України.

9.6 Якщо інше не передбачено цим договором, достатнім доказом виконаних Студентом дій будуть інформаційні (облікові) записи у відповідних програмах, які використовує Projector, та/або на серверах, що забезпечують роботу Сайту, незалежно від способу і/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.

9.7. Projector не несе відповідальності перед Студентом:

— при відмові Студента від отримання послуг (припинення навчання);

— за протизаконні дії третіх осіб, а також за наслідки дії обставин непереборної сили таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території України, аварійна відсутність Інтернет зв'язку, інші обставини, непідвладні контролю з боку Projector та/або залучених ним третіх осіб, в результаті яких Студент не може своєчасно та/або в повному обсязі отримати послуги;

— за будь-яку шкоду, завдану Студенту в результаті його власних дій та/або дій третіх осіб, за яких Projector не відповідає;

— за неможливість надання послуг в результаті відрахування Студента з Курсу з підстав, визначених цими умовами.

9.8. Приєднуючись до цієї Публічної оферти, Студент надає Projector дозвіл на здійснення запису телефонних розмов, з метою контролю та покращення сервісу, а також на використання таких записів в якості доказових матеріалів в суді, інших органах та установах.

Projector – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОДЖЕКТОР СКУЛ», або інша фізична чи юридична особа, яка під час ведення діяльності з іншими особами на законних підставах використовує комерційне позначення чи торговельну марку «PROJECTOR».

Реквізити: ТОВ «ПРОДЖЕКТОР СКУЛ», КОД 43502010, Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 81-А, кв. 2, тел. +380674189578, ел. пошта: hello@prjctr.com.ua